»16-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ.10568/222 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων (egg_f80000_10568_222.pdf)  »16-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ.10572/223 Παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του ν.4387/2016 (egg_f80000_10572_223.pdf)  »16-2-2018 Έγγραφο 237064 Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών (egg_237064.pdf)  »16-2-2018 Εγκύκλιος 7 ΕΦΚΑ Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 1/1/2018 (egg_7_efka.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.3376/73 Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα - (ασφάλιση Μηχανικών- Δικηγόρων) (egg_d.15_3376_73.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.9290/183 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα (egg_d.15_9290_183.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ9187/183 Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης (για συνταξιοδότηση) του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (f80000_9187_183.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος 31547/9662 Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο (egg_31547_9662.pdf)  »14-2-2018 Γενικό Έγγραφο Δ.ΑΣΦ.189/222242 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών (egg_189_222242.pdf)  »12-2-2018 Εγκύκλιος Φ.10035/οικ.9242/189 Απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών. (egg_f10035_9242_189.pdf)  »12-2-2018: Έγγραφο Β/7/οικ7713/466 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17. (egg_B_7_7713_466.pdf)  »9-2-2018 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ50/8/203632 Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, άρθρο 12 του Ν. 4387/2016, άρθρο 1 του Ν. 4499/2017 (egg_s50_8_2013632.pdf)  
Κωδικοποίηση Φορολογιών 2018 (ηλεκτρονική έκδοση)
Τo καθεστώς των κανονικών & λοιπών αδειών των εργαζομένων
Webinar : Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης & ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, σύμφωνα με τους Ν. 4336/15 & Ν.4387/16
Οδηγός Εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
Άρθρο: Ασφάλιση συζύγων ή συγγενών α' και β' βαθμού συγγένειας
 
α. Σε ατομικές επιχειρήσεις

Προϋποθέσεις

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 1846/ 51, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α ́ 50) και τον Κανονισμό ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. των προσώπων που απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις μελών της οικογένειάς τους, που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, ορίζεται ότι: «Στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., για όλους τους κλάδους ασφάλισής του καθώς και του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία μέσα στα όρια της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α ́ και β ́ βαθμού συγγένειας, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης».

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ν. 4387/16 οι ανωτέρω διατάξεις από 13-5-2016 έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες που έχουν ατομική επιχείρηση και με τους οποίους δεν είναι σύζυγοι εκ γάμου, αλλά αποτελούν συμβαλλόμενα μέλη σύμφωνου συμβίωσης που έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4356/15, ή που έχουν καταρτιστεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4356/15 και τα συμβαλλόμενα μέρη επέλεξαν να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του νόμου αυτού, κατά τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας να έχει καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του συμφώνου. Κατά συνέπεια και τα εν λόγω πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν ή να εξαιρεθούν από την ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ)....
 

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο καθώς και άλλα επίκαιρα θέματα γραφτείτε συνδρομητές στο ηλεκτρονικό περιοδικό συνΕργασία                  Πατώντας Εδώ.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συννεφιά

15°C

ΑΘΗΝΑ

Συννεφιά

Υγρασία: 69%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 21 ΦΕΒ 2018

    Rain 15°C 8°C

  • 22 ΦΕΒ 2018

    Κυρίως Συννεφιά 15°C 10°C

Κύλιση στην Αρχή