»18-12-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ΄/οικ.66377/1797 Παρακράτηση οφειλών από την αναδρομική εφαρμογή του άρθρου 22 του ν.4488/2017 σε διοικητές, αναπληρωτές και υποδιοικητές νοσοκομείων (egg_d15_66377_1797.pdf)  »18-12-2018 Εγκύκλιος οικ.67315/3178 Δράσεις για την προστασία των εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο (egg_67315_3178.pdf)  »14-12-2018 Απόφαση 65374/1428 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2019 (fek_b_5616_2018.pdf)  »13-12-2018 Εγκύκλιος Φ.30221/45686/Δ.16/1128 Αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιούχων με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται σε νεότερους πίνακες παθήσεων, που καθιστούν την αναπηρία επ΄ αόριστον (egg_f30221_45686.pdf)  »12-12-2018 Απόφαση 60329/1907 ΦΕΚ Β΄5546/11-12-2018 Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). (fek_b_5546_2018.pdf)  »12-12-2018 Εγκύκλιος 51 ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1176/1484463 Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016 (egg_51_efka.pdf)  »7-12-2018 Εγκύκλιος Φ. 40021 / 64369/3701 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. (egg_f40021_64369_3701.pdf)  »7-12-2018 Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2019 (egg_1454839_efka.pdf)  »7-12-2018 Εγκύκλιος 50 ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613 Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ). (egg_50_efka.pdf)  »6-12-2018 Εγκύκλιος Δ.15 /Δ΄ / oικ.61080 / 1692 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 (egg_d15_61080_1692.pdf)  »5-12-2018 Απόφαση οικ2/89338/ΔΛΓΚ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2018 (fek_b_5456_2018.pdf)  »4-12-2018 Εγκύκλιος 49 ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ. 1147/1437945 Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (egg_49_efka.pdf)  

Βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα παραδείγματα για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες παρουσιάζονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για μη μισθωτούς


(άρθρο 1 – Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016)


Από 1/1/2017 με την ίδρυση του ΕΦΚΑ η πλειονότητα των μη μισθωτών (1,25 εκ.ελεύθεροι επαγγελματίες, αυταπασχολούμενοι και αγρότες) πληρώνει μικρότερες εισφορές.

    Πιο συγκεκριμένα, το 2016 με το παλαιό καθεστώς, μόλις το 27% των μη μισθωτών πλήρωνε μηνιαία εισφορά μικρότερη των 200€.
    Το 2018 με το νέο καθεστώς, το 88% των μη μισθωτών πληρώνει μηνιαία εισφορά μικρότερη των 200€.

Το νομοσχέδιο μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές για επιπλέον 250.000 μη μισθωτούς.

Η επιπλέον ελάφρυνση το 2019 είναι 230 εκατ. ευρώ και συνολικά άνω των 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016.

Η συνολική ελάφρυνση για τους μη μισθωτούς από 1/1/2017 έως 31-12-2019 είναι άνω του 1,7 δισ. ευρώ.

Η μείωση των εισφορών, με διατήρηση της ελάχιστης εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο ν.4387/16, γίνεται ως εξής:

    Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων με ετήσιο εισόδημα άνω των 7.032€, μειώνεται κατά 33,3% (από 20% σε 13,33%).

Διατηρείται η ελάχιστη μηνιαία εισφορά των 117,2€ (με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό) για εισοδήματα από 7.032€ έως 10.550€.

    Σημειώνεται πως οι κλιμακωτές εκπτώσεις έως 50% στις εισφορές ΕΦΚΑ –ΕΟΠΥΥ για τους αυταπασχολούμενους, για όσους έχουν εισόδημα 7.032 -58.000 ευρώ, θα συνεχίζουν να ισχύουν για το 2019 και για το 2020.

Προκειμένου να δικαιωθούν μεγαλύτερης σύνταξης οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά εισφοράς.

 

Παραδείγματα ελεύθερων επαγγελματιών

    Σε ετήσιο μεικτό εισόδημα 9.000€ η μείωση των εισφορών είναι 22,14% και το όφελος 400€ τον χρόνο (151€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 117 € μετά την 1/1/19).
    Για εισοδήματα 12.000€, αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 33,35% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 803€, (201, € τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 134€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).
    Για εισοδήματα 20.000 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 33,35% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 1.336 € (334€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 223€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).
    Για εισοδήματα 30.000 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 33,35% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 2.003 € αντίστοιχα (501€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 334€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).
Δικηγόροι, μηχανικοί και γιατροί

 

 

 

Οι ελαφρύνσεις για τους δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς είναι κατά τι μικρότερες έως τις 31-12-2020 καθώς έως τότε ίσχυαν και εξακολουθούν να  ισχύουν οι μεταβατικές εκπτώσεις του άρθρου 98.

    Για εισοδήματα 20.032 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 24,8% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 684€ (230€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 173€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).
    Για εισοδήματα 30.032 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 27,5% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 1.104€ αντίστοιχα (334€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 242€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).
    Για εισοδήματα 40.032 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 29% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 1.584€ αντίστοιχα (455€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 323€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).

Όμως οι ωφέλειές τους είναι μεγαλύτερες σε συνδυασμό με τις μειώσεις των εισφορών στην επικουρική και το εφάπαξ.
Εισόδημα €     Μείωση στο σύνολο των Εισφορών     Ετήσιο Όφελος
9.000                 17,11%                                        450€
20.000               32,96%                                     1.401€
30.000               40,35%                                     2491€
40.000               44,67%                                    3.755€
60.000                60,56%                                 10.734€

Νέοι επιστήμονες κάτω της 5ετίας

Τι ισχύει σήμερα:

    0-2 χρόνια ασφάλισης ->14% ασφάλιστρο στην ελάχιστη βάση των 410€
    2-5 χρόνια ασφάλισης ->17% ασφάλιστρο στην ελάχιστη βάση των 410€, με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό.

Τι θα ισχύσει από 1/1/2019:

    0-5 χρόνια ασφάλισης -> 13,33% ασφάλιστρο στην ελάχιστη βάση των 410€ (70%του ισχύοντα κατώτατου μισθού).

Δηλαδή:

    Μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη : 54,6€
    Μηνιαία εισφορά για επικουρική σύνταξη : 27,6€
    Μηνιαία εισφορά για εφάπαξ : 16,4€

Ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών

(άρθρο 3 – Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών με ετήσιο εισόδημα άνω των 4.922€, μειώνεται κατά 33,3% (από 18% που θα ίσχυε το 2019 σε 12%).

Διατηρείται η ελάχιστη μηνιαία εισφορά των 74€ (με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό) για εισοδήματα από 4.922€ έως 7.400€.

Παραδείγματα

    Αγρότης με ετήσιο μεικτό εισόδημα 10.022€ θα πλήρωνε το 2019 μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη 150€, ενώ με την ελάφρυνση θα πληρώνει 100€ (-33,3%). Ετήσιο όφελος : 601€
    Αγρότης με ετήσιο μεικτό εισόδημα 27.022€ θα πλήρωνε το 2019 μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη 405€, ενώ με την ελάφρυνση θα πληρώνει 270€ (-33,3%). Ετήσιο όφελος : 1.621€

Νέο μεταβατικό καθεστώς:

        2020  εισφορά  12,66% αντί 19%
        2021 εισφορά  13% αντί 19,5%
        2022  εισφορά  13,33% αντί για 20%

Προκειμένου να δικαιωθούν μεγαλύτερης σύνταξης οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά εισφοράς.

 

 
Ασφάλιστρα για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ

(άρθρο 4-5 – Τροποποίηση του άρθρου 97 και 35 του ν. 4387/2016)

Για μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται στην ελάχιστη βάση υπολογισμού.

Ανεξαρτήτως εισοδήματος η εισφορά δεν θα ξεπερνά το ελάχιστο που ισχύει σήμερα των 64,5€ (41€ για επικουρική και 23,5€ για εφάπαξ, με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό).

Η ρύθμιση για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ ισχύει από 01-01-2017. Για την αποπληρωμή των εισφορών αυτών σε δόσεις θα υπάρξει υπουργική απόφαση. Προβλέπεται πάντα επίσης και η δυνατότητα καταβολής επιπλέον εισφορών για τη λήψη μεγαλύτερου ποσού επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ.

Ειδικά για τις επικουρικές συντάξεις του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ η νομοθετική ρύθμιση ισχύει από 1.12.2012 και από 1.1.2015 αντίστοιχα. Για τις κατηγορίες αυτές δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν οι εισφορές βάσει του προηγούμενου καθεστώτος και έμενε ως εκκρεμότητα η οποία επιλύεται με το νομοσχέδιο αυτό με τον πιο ευνοϊκό για τους ασφαλισμένους τρόπο.

 

Παράδειγμα

Δικηγόρος ή Μηχανικός με ετήσιο εισόδημα 25.032€ θα πλήρωνε μηνιαία εισφορά για επικουρική και εφάπαξ 151€, ενώ με την ελάφρυνση θα πληρώνει 64,5€ (-57,3%). Ετήσιο όφελος : 1.038€

Δικηγόρος ή Μηχανικός με ετήσιο εισόδημα 40.032€ θα πλήρωνε μηνιαία εισφορά για επικουρική και εφάπαξ 245, ενώ με την ελάφρυνση θα πληρώνει 64,5€ (-73,7%). Ετήσιο όφελος : 2.166€

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Συννεφιά

Υγρασία: 83%

Αέρας: 12.87 km/h

  • 19 ΔΕΚ 2018

    Κατα τόπους καταιγίδες 10°C 7°C

  • 20 ΔΕΚ 2018

    Μερική συννεφιά 11°C 3°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή