»21-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka_1.pdf)  »18-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka.pdf)  »16-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  »15-1-2019 Γεν. Έγγραφο Σ61/2/50588 Εθνική Σύνταξη. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών (egg_s61_2_50588.pdf)  »14-1-2019 Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ (egg_25_47039.pdf)  »8-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. (egg_s80_1_16692_b.pdf)  »31-12-2018 Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης. (egg_s40_81_1546886.pdf)  »31-12-2018 Αρ Αποφ. Φ.80100/50885/3033 ΦΕΚ Β' 5987 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. (fek_b_5987_2018.pdf)  »27-12-2018 Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001) (egg_68377_3248.pdf)  »24-12-2018 Εγκύκλιος 52 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (egg_52_efka.pdf)  »20-12-2018 ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (0,24%) έτους 2019 (laek_024_2019.pdf)  »20-12-2018 Εγκύκλιος Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του τομέα ΤΑΝ τ.ΕΤΑΑ καθώς και των εισφορών β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους των τομέων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ του τ.ΕΤΑΑ μέχρι 30-06-2017.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΕΦΚΑ     Για να δείτε την εγκύκλιο 17 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΦΚΑ    Για να δείτε την εγκύκλιο 18 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 ΕΦΚΑ    Για να δείτε την εγκύκλιο 19 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 17 του ΕΦΚΑ που αφορά την ασφάλιση προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση που προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ παρ.9 άρθρου 39 Ν.4387/16

 

Παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών Ιαν. 2017 και Φεβ. 2017

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017


Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους, παρατείνει την προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, καθώς και την προθεσμία καταβολής εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών) έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Αντίστοιχα ορίζει την Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 και καταβολής εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών).

Ο ΕΦΚΑ και η Αλήθεια για τα "Μπλοκάκια"

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2017


Ο θόρυβος που σηκώθηκε για την ασφάλιση όσων εργάζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) και κατατάχτηκαν, αδιάκριτα και συγκεχυμένα, στη κατηγορία "μπλοκάκια", δεν δικαιολογείται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με τον λαϊκό τρόπο "μπλοκάκια" χαρακτηρίστηκε σκωπτικά και έγινε αποδεκτή στωικά μια βολική για πολλούς και διάφορους, διαστρέβλωση στο χώρο της εργασίας και της ασφάλισης.

Εργαζόμενοι που πρόσφεραν υπηρεσίες και είχαν στην πραγματικότητα σχέση εξαρτημένης εργασίας αναγκάζονταν κάτω από την πίεση των εργοδοτών και με το φόβο της ανεργίας να λαμβάνουν οι ίδιοι, μόνοι τους και στο σύνολό τους την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτή η κατάσταση, που ήταν, βέβαια, "παράνομη" και σαφώς εκμεταλλευτική αλλά και ασύμφορη συνολικά για τον κόσμο της εργασίας, επιβλήθηκε, σταδιακά και μεθοδευμένα από όσους προσδοκούσαν οφέλη από την απορύθμιση της εργασίας με κάθε τρόπο και μέσο, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σήμερα στα κάγκελα για τη ρύθμιση του νέου ασφαλιστικού νόμου για το συγκεκριμένο θέμα.

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων καθώς και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ) με την οποία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΔΙΑΣ.

Για τους ήδη απογεγραμμένους στο Μητρώο Εργοδοτών του τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων που θα συμπεριληφθούν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νέες κατηγορίες ) θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΙΑΣ με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ) που τους είχε αποδοθεί ( τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και η οποία παραμένει η ίδια.


Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

 
 

 

Αμοιβή και ασφάλιση απασχολούμενων ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ του εργοδότη

 

ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στις ρυθμίσεις του Άρθρου 20 του Ν. 3863/10 «περί αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακών απασχολούμενων» υπάγεται υποχρεωτικά το κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στις ως άνω ρυθμίσεις από 1-1-2012 υπάγονται οι παρακάτω εργασίες ή υπηρεσίες:

Εργασίες & εξαιρέσεις ειδικοτήτων ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΔΑΦΙΟ Α΄

1. Εργασίες και ειδικότητες καλυπτόμενες από τον ΚΒΑΕ

Με την παρ. 1 του Άρθρου 104 του ΚΒΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011, ΦΕΚ 2778 τ. Β΄ που ισχύει από 1-1-2012, καθιερώθηκε εξαιρετικό δίκαιο για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στον κλάδο ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συνεπώς η ερμηνεία της εν λόγω παραγράφου θα πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια, αποκλειόμενης κάθε άλλης διασταλτικής ερμηνείας ή ανάλογης εφαρμογής σε εργασίες ή ειδικότητες που περιοριστικά απαριθμούνται στα παρακάτω ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ και Β΄.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 Οι μισθωτοί που αμείβονται π.χ. με ποσοστά, κατ' αποκοπή, κατά τεμάχιο, με προμήθεια, με φιλοδωρήματα νόμιμα ή προαιρετικά κ.λπ., κατατάσσονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, μετά γνώμης των οικείων ΤΔΕ, σε ορισμένες κλάσεις ημερήσιου μισθού για το επόμενο ημερολογιακό έτος, εφαρμόζοντας ανάλογα και τα οριζόμενα από την παρ. 1 εδ. α΄ του Άρθρου 18 του ΚΑ «περί εξευρέσεως του ημερήσιου μισθού» (Άρθρο 18 παρ. 5 εδ. α΄ του ΚΑ).

ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ και ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ο τρόπος καταβολής του επιδόματος ασθενείας μέσω τραπεζικού λογαριασμού δεν μεταβάλλει τον τρόπο συμπλήρωσης της ΑΠΔ και το χρόνο υποβολής της για τους παρακάτω λόγους:

 1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των Άρθρων 35 και 38 του Α.Ν. 1846/51, 5 του Α.Ν. 178/67, 657 και 658 του ΑΚ, συνάγεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει το 1/2 του ημερομισθίου ή το 1/2 του 1/25 του μηνιαίου μισθού για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας της ασθένειας και μέχρι την έναρξη της επιδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή για το διάστημα 1-3 ημερών (Εγκ. 342/67).

Εάν η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει ό,τι ακριβώς θα έπαιρνε αν εργαζόταν κατά το χρόνο του ανυπαίτιου κωλύματος, δηλαδή τόσα ωρομίσθια όσες ακριβώς οι ώρες που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ως άνω χρονική περίοδο, μειωμένη κατά το 1/2.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

4°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 81%

Αέρας: 14.48 km/h

  • 04 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 7°C 1°C

  • 05 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 5°C 1°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή