»19-9-2018 Τροπολογία διαδικασίας για τον Κατώτατο μισθό (katotatos misthos.pdf)  »19-9-2018 Απόφαση C-41/17 Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Apofasi_C-41_17_EU.pdf)  »13-9-2018 Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ (egg_42_efka.pdf)  »13-9-2018 Εγκύλιος 41 ΕΦΚΑ: Επέκταση χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4554/2018 (egg_41_efka.pdf)  »11-9-2018 Απόφαση οικ 47421/2637 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 24.1.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων. (fek_b_3940_2018.pdf)  »11-9-2018 Απόφαση οικ 47420/2636 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 2.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου και του από 30.3.2018 Προσαρτήματος στην Τοπ (fek_b_3940_2018.pdf)  »12-9-2018 Εγκύκλιος Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034 Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (f80000_d17_46340_1034.pdf)  »10-9-2018 Απόφαση 40860/3387 Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) της είσπραξης των απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ. (fek_b_3933_2018.pdf)  »7-9-2018 Εγκύκλιος Γ36/02/353 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» (egg_40_efka.pdf)  »6-9-2018 Εγκύκλιος 39 ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/744/1057408 Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου (egg_39_efka.pdf)  »6-9-2018 Εγκύκλιος 38 ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./487/1057558 Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 & 24 Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής & Πελοποννήσου εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων. (egg_38_efka.pdf)  »4-9-2018 Εγκύκλιος Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957 Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (egg_484_1051957.pdf)  

ΟΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 4488/2017

ΦΕΚ Α΄ 137 13/9/2017

  Του  Χ.  ΚΑΡΑΤΖΑ   Νομικού Εργατολόγου

Το Υπουργείο Εργασίας, πιστό στην πρακτική του να νομοθετεί κάθε φορά αποσπασματικά  επί ορισμένων  θεμάτων της εργατικής μας νομοθεσίας , αντί  της ψήφισης ενός  ενιαίου Κώδικα Εργασίας, οι διατάξεις του οποίου να καθιερώνουν  ένα νέο, κατά την πολιτική του άποψη,  σύστημα  ελέγχου της εφαρμογής  των κανόνων της  εξαρτημένης εργασίας, επανέρχεται με την ψήφιση  τριών  (3) πρόσφατων νόμων  για την περιπτωσιακή μεταρρύθμιση  ορισμένων μόνο θεμάτων, με την οποία ευελπιστεί  να πείσει τους εργοδότες ,   με την απειλή  βαρυτάτων διοικητικών μέτρων καταστολής (κλείσιμο επιχειρήσεων και επιβολή βαριών προστίμων  ή απειλή  φυλάκισης), στην  τήρηση  των κανόνων  της εργατικής λεγόμενης νομοθεσίας.   

Μέσα σε τρεις (3) μήνες , το Υπουργείο Εργασίας εισηγήθηκε και η Βουλή ψήφισε  τους  Ν. 4472/17, που  αφορά  την επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης στις ΣΣΕ και την κήρυξή τους υποχρεωτικών ,  θέματα συνδικαλιστικών στελεχών,  τις συνδικαλιστικές άδειες, τις ομαδικές απολύσεις και τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές του έτους, Ν. 4485/17, που ρυθμίζει βασικά  θέματα του Υπουργείου Παιδείας και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών,   και  τον τελευταίο Ν. 4488/17  (λες και η ψήφιση  νόμων από τη Βουλή αποτελεί είδος καφενειακού παίγνιου), με βάση τον  οποίο, εκτός της για 10η  φορά εντός ενός έτους,  τροποποίησης  των διατάξεων του  συνταξιοδοτικού Ν. 4387/16, νομοθετεί  μία σειρά διατάξεων για θέματα της καθημερινής  πρακτικής της λειτουργίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, στην προσπάθειά του να ελέγξει  την αδήλωτη εργασία με την  τιμωρία  των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τις διατάξεις της νόμιμης παροχής  εργασίας.

Είναι δε  προφανής εν προκειμένω  η  πρόθεση  του νομοθέτη (διάβαζε Υπουργείο Εργασίας) να επιβάλλει,  για κάθε περίπτωση  παραβίασης των κανόνων της νομοθεσίας αυτής, αυστηρές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα ή άλλα διοικητικά μέτρα) με σκοπό, κατά μεν το φαινόμενο   να περιορίσει  τις παραβιάσεις αυτές, χωρίς όμως να επιτυγχάνει τον σκοπό του, αφού και κατά τα προηγούμενα χρόνια η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου αυτού είχε ακολουθήσει την ίδια τακτική των αυστηρών προστίμων, (βλέπε πρόστιμα 10.500 ευρώ κλπ), χωρίς αποτέλεσμα,  αφού αναγκάζεται η νέα Κυβέρνηση να επανέλθει επί του ιδίου θέματος. Στην πραγματικότητα όμως  αποδεικνύεται ο πραγματικός σκοπός της νομοθέτησης   των διατάξεων αυτών, που  δεν   είναι άλλος  παρά  να  βρίσκει  συνεχώς αφορμές  για  επιβολή κατά των εργοδοτών, δικαίως ή αδίκως, προστίμων (εισπρακτικός χαρακτήρας),  αφού είναι αποδεδειγμένο και ιστορικά  ότι   με τα μέτρα  αυτά  δεν αντιμετωπίζεται  το μεγάλο πρόβλημα της απασχόλησης και της ανεργίας που μαστίζει τους εργαζομένους της Χώρας. Το μεγάλο πρόβλημα αυτό, για τους γνωρίζοντες τα πράγματα καλλίτερα από την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αντιμετωπίζεται μόνο με τον περιορισμό της άσχετης πολυνομίας και της περιπτωσιακής τροποποίησης  των παραγράφων και  εδαφίων των  προηγούμενων νόμων και ειδικότερα των  κανόνων της ευέλικτης εργασίας (μειωμένα ωράρια εργασίας και  της  εκ περιτροπής εργασίας και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ), που  έχουν καθιερώσει οι λεγόμενοι μνημονιακοί νόμοι,   η καταχρηστική  χρήση των οποίων αποτελεί  την κυρία αιτία της αδήλωτης εργασίας, και της συνεχώς  αυξανόμενης ανεργίας καθώς και η  νομοθέτηση αναπτυξιακών μέτρων και  κινήτρων (ασφαλιστικών και φορολογικών) υπέρ των επιχειρήσεων  που δεν παραβιάζουν την εργατική και ασφαλιστική  γενικά νομοθεσία .  Αντί δηλαδή με τη νέα νομοθεσία να διορθώνεται  η  αιτία της παραβατικότητας των  κακών λεγομένων  εργοδοτών, τιμωρείται, απλά η περιπτωσιακή  παράβαση της  συγκεκριμένης διάταξης, η οποία όμως  εξακολουθεί να  ισχύει και προφανώς να παραβιάζεται από τον ίδιο τον παραβάτη εργοδότη και από όλους τους λοιπούς.   

Συγκεκριμένα :

  1.   Με το άρθρο 31  του νέου αυτού νόμου  προστίθεται το δικαίωμα των ελεγκτικών οργάνων να ζητούν  από τους  παρευρισκομένους στους χώρους εργασίας να επιδεικνύουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπείας).

Επίσης, με το άρθρο 32 του νέου αυτού νόμου ,  παρέχεται  η δυνατότητα στο ελεγκτικό όργανο,  να διακόπτει  προσωρινά τη λειτουργία της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης ή του τμήματός της  ή στοιχείου  του εξοπλισμού της μέχρι την  πλήρη  συμμόρφωση του εργοδότη.

 2.  Με το άρθρο 33  αντικαθίστανται όλες περιπτώσεις  προσωρινής και οριστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, που προέβλεπε  η  παρ. 1Β΄του Ν. 3996/2011.

  3.  Με το  άρθρο  34 ορίζεται ότι σε περιπτώσεις παραβίασης απόφασης διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, προβλέπεται επιβολή ποινικών κυρώσεων.  

 4.  Με το άρθρο 36 τροποποιούνται οι διατάξεις για την υποχρέωση τήρησης   Βιβλίου Υπερωριακής Εργασίας και  με την Υ.Α. που θα εκδοθεί   θα καταχωρούνται τόσο οι υπερωρίες  όσο  και οι  τυχόν  υπερεργασίες στο Π.Σ. Εργάνη πριν την πραγματοποίησή τους.

5. Με το άρθρο 37   καθιερώνεται η υποχρέωση  επιχειρήσεων   οικοδομικών και τεχνικών γενικά εργασιών, να αναγγέλλουν  υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού  συστήματος  ΟΠΣ -ΣΕΠΕ το απασχολούμενο στα έργα αυτά προσωπικό καθημερινά και πριν την έναρξη της εργασίας  τους.

6. Σοβαρή επίσης τροποποίηση  επέρχεται με το άρθρο 38 του νόμου αυτού  με το οποίο καθιερώνεται  η τροποποίηση  της διάταξης του άρθρου 65 του Ν. 3996/2011 ,  για την αναγγελία στον ΟΑΕΔ μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο Ε5)  της δήλωσης  οικειοθελούς αποχώρησης  των μισθωτών από την εργασία τους.

 7.. Με τα επόμενα άρθρα του νόμου αυτού τίθενται περιορισμοί και όροι συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς, επιδοτούμενα προγράμματα κλπ των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί,  μέσα στα τελευταία 2 χρόνια,  διοικητικές κυρώσεις διακοπής της λειτουργίας τους .

8. Σοβαρή επίσης παρέμβαση του νόμου αυτού αποτελεί η με το άρθρο 44 επιτελούμενη προστασία των γυναικών εργαζομένων που αποφασίζουν να αποκτήσουν τέκνο με τη μέθοδο της  ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.

9. Με το άρθρο  51  τίθεται νέα περίπτωση επιδότησης ανεργίας των εργαζομένων που απολύονται  από την επιχείρηση  λόγω βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασής τους.

10. Με τα άρθρα  48 και 49  επέρχονται τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με σκοπό αφενός τη χρονική  συντόμευση  των δικών  με εργατικές διαφορές από  καθυστερήσεις  μισθών , μη καταβολής αποζημιώσεων, μη χορήγηση κανονικών και άλλων αδειών κλπ και αφετέρου  τη μείωση των δικαστικών εξόδων όταν η αγωγή  ασκείται από εργαζομένους  για διαφορές εργατικής νομοθεσίας.

11 . Τέλος  με το άρθρο 119  προβλέπεται η  δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων  καταχώρησης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ.

Για την ανάλυση των παραπάνω διατάξεων  η εταιρεία μας διοργανώνει επιμορφωτικό Σεμινάριο την Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 04,00΄ μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα.

Copyright 2017 Επιστημονική ομάδα  ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ηλιοφάνεια

27°C

ΑΘΗΝΑ

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 31%

Αέρας: 6.44 km/h

  • 23 ΣΕΠ 2018

    Ηλιοφάνεια 31°C 17°C

  • 24 ΣΕΠ 2018

    Ηλιοφάνεια 32°C 21°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή