»16-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ.10568/222 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων (egg_f80000_10568_222.pdf)  »16-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ.10572/223 Παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του ν.4387/2016 (egg_f80000_10572_223.pdf)  »16-2-2018 Έγγραφο 237064 Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών (egg_237064.pdf)  »16-2-2018 Εγκύκλιος 7 ΕΦΚΑ Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 1/1/2018 (egg_7_efka.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.3376/73 Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα - (ασφάλιση Μηχανικών- Δικηγόρων) (egg_d.15_3376_73.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.9290/183 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα (egg_d.15_9290_183.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ9187/183 Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης (για συνταξιοδότηση) του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (f80000_9187_183.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος 31547/9662 Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο (egg_31547_9662.pdf)  »14-2-2018 Γενικό Έγγραφο Δ.ΑΣΦ.189/222242 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών (egg_189_222242.pdf)  »12-2-2018 Εγκύκλιος Φ.10035/οικ.9242/189 Απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών. (egg_f10035_9242_189.pdf)  »12-2-2018: Έγγραφο Β/7/οικ7713/466 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17. (egg_B_7_7713_466.pdf)  »9-2-2018 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ50/8/203632 Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, άρθρο 12 του Ν. 4387/2016, άρθρο 1 του Ν. 4499/2017 (egg_s50_8_2013632.pdf)  

ΟΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 4488/2017

ΦΕΚ Α΄ 137 13/9/2017

  Του  Χ.  ΚΑΡΑΤΖΑ   Νομικού Εργατολόγου

Το Υπουργείο Εργασίας, πιστό στην πρακτική του να νομοθετεί κάθε φορά αποσπασματικά  επί ορισμένων  θεμάτων της εργατικής μας νομοθεσίας , αντί  της ψήφισης ενός  ενιαίου Κώδικα Εργασίας, οι διατάξεις του οποίου να καθιερώνουν  ένα νέο, κατά την πολιτική του άποψη,  σύστημα  ελέγχου της εφαρμογής  των κανόνων της  εξαρτημένης εργασίας, επανέρχεται με την ψήφιση  τριών  (3) πρόσφατων νόμων  για την περιπτωσιακή μεταρρύθμιση  ορισμένων μόνο θεμάτων, με την οποία ευελπιστεί  να πείσει τους εργοδότες ,   με την απειλή  βαρυτάτων διοικητικών μέτρων καταστολής (κλείσιμο επιχειρήσεων και επιβολή βαριών προστίμων  ή απειλή  φυλάκισης), στην  τήρηση  των κανόνων  της εργατικής λεγόμενης νομοθεσίας.   

Μέσα σε τρεις (3) μήνες , το Υπουργείο Εργασίας εισηγήθηκε και η Βουλή ψήφισε  τους  Ν. 4472/17, που  αφορά  την επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης στις ΣΣΕ και την κήρυξή τους υποχρεωτικών ,  θέματα συνδικαλιστικών στελεχών,  τις συνδικαλιστικές άδειες, τις ομαδικές απολύσεις και τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές του έτους, Ν. 4485/17, που ρυθμίζει βασικά  θέματα του Υπουργείου Παιδείας και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών,   και  τον τελευταίο Ν. 4488/17  (λες και η ψήφιση  νόμων από τη Βουλή αποτελεί είδος καφενειακού παίγνιου), με βάση τον  οποίο, εκτός της για 10η  φορά εντός ενός έτους,  τροποποίησης  των διατάξεων του  συνταξιοδοτικού Ν. 4387/16, νομοθετεί  μία σειρά διατάξεων για θέματα της καθημερινής  πρακτικής της λειτουργίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, στην προσπάθειά του να ελέγξει  την αδήλωτη εργασία με την  τιμωρία  των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τις διατάξεις της νόμιμης παροχής  εργασίας.

Είναι δε  προφανής εν προκειμένω  η  πρόθεση  του νομοθέτη (διάβαζε Υπουργείο Εργασίας) να επιβάλλει,  για κάθε περίπτωση  παραβίασης των κανόνων της νομοθεσίας αυτής, αυστηρές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα ή άλλα διοικητικά μέτρα) με σκοπό, κατά μεν το φαινόμενο   να περιορίσει  τις παραβιάσεις αυτές, χωρίς όμως να επιτυγχάνει τον σκοπό του, αφού και κατά τα προηγούμενα χρόνια η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου αυτού είχε ακολουθήσει την ίδια τακτική των αυστηρών προστίμων, (βλέπε πρόστιμα 10.500 ευρώ κλπ), χωρίς αποτέλεσμα,  αφού αναγκάζεται η νέα Κυβέρνηση να επανέλθει επί του ιδίου θέματος. Στην πραγματικότητα όμως  αποδεικνύεται ο πραγματικός σκοπός της νομοθέτησης   των διατάξεων αυτών, που  δεν   είναι άλλος  παρά  να  βρίσκει  συνεχώς αφορμές  για  επιβολή κατά των εργοδοτών, δικαίως ή αδίκως, προστίμων (εισπρακτικός χαρακτήρας),  αφού είναι αποδεδειγμένο και ιστορικά  ότι   με τα μέτρα  αυτά  δεν αντιμετωπίζεται  το μεγάλο πρόβλημα της απασχόλησης και της ανεργίας που μαστίζει τους εργαζομένους της Χώρας. Το μεγάλο πρόβλημα αυτό, για τους γνωρίζοντες τα πράγματα καλλίτερα από την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αντιμετωπίζεται μόνο με τον περιορισμό της άσχετης πολυνομίας και της περιπτωσιακής τροποποίησης  των παραγράφων και  εδαφίων των  προηγούμενων νόμων και ειδικότερα των  κανόνων της ευέλικτης εργασίας (μειωμένα ωράρια εργασίας και  της  εκ περιτροπής εργασίας και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ), που  έχουν καθιερώσει οι λεγόμενοι μνημονιακοί νόμοι,   η καταχρηστική  χρήση των οποίων αποτελεί  την κυρία αιτία της αδήλωτης εργασίας, και της συνεχώς  αυξανόμενης ανεργίας καθώς και η  νομοθέτηση αναπτυξιακών μέτρων και  κινήτρων (ασφαλιστικών και φορολογικών) υπέρ των επιχειρήσεων  που δεν παραβιάζουν την εργατική και ασφαλιστική  γενικά νομοθεσία .  Αντί δηλαδή με τη νέα νομοθεσία να διορθώνεται  η  αιτία της παραβατικότητας των  κακών λεγομένων  εργοδοτών, τιμωρείται, απλά η περιπτωσιακή  παράβαση της  συγκεκριμένης διάταξης, η οποία όμως  εξακολουθεί να  ισχύει και προφανώς να παραβιάζεται από τον ίδιο τον παραβάτη εργοδότη και από όλους τους λοιπούς.   

Συγκεκριμένα :

  1.   Με το άρθρο 31  του νέου αυτού νόμου  προστίθεται το δικαίωμα των ελεγκτικών οργάνων να ζητούν  από τους  παρευρισκομένους στους χώρους εργασίας να επιδεικνύουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπείας).

Επίσης, με το άρθρο 32 του νέου αυτού νόμου ,  παρέχεται  η δυνατότητα στο ελεγκτικό όργανο,  να διακόπτει  προσωρινά τη λειτουργία της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης ή του τμήματός της  ή στοιχείου  του εξοπλισμού της μέχρι την  πλήρη  συμμόρφωση του εργοδότη.

 2.  Με το άρθρο 33  αντικαθίστανται όλες περιπτώσεις  προσωρινής και οριστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, που προέβλεπε  η  παρ. 1Β΄του Ν. 3996/2011.

  3.  Με το  άρθρο  34 ορίζεται ότι σε περιπτώσεις παραβίασης απόφασης διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, προβλέπεται επιβολή ποινικών κυρώσεων.  

 4.  Με το άρθρο 36 τροποποιούνται οι διατάξεις για την υποχρέωση τήρησης   Βιβλίου Υπερωριακής Εργασίας και  με την Υ.Α. που θα εκδοθεί   θα καταχωρούνται τόσο οι υπερωρίες  όσο  και οι  τυχόν  υπερεργασίες στο Π.Σ. Εργάνη πριν την πραγματοποίησή τους.

5. Με το άρθρο 37   καθιερώνεται η υποχρέωση  επιχειρήσεων   οικοδομικών και τεχνικών γενικά εργασιών, να αναγγέλλουν  υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού  συστήματος  ΟΠΣ -ΣΕΠΕ το απασχολούμενο στα έργα αυτά προσωπικό καθημερινά και πριν την έναρξη της εργασίας  τους.

6. Σοβαρή επίσης τροποποίηση  επέρχεται με το άρθρο 38 του νόμου αυτού  με το οποίο καθιερώνεται  η τροποποίηση  της διάταξης του άρθρου 65 του Ν. 3996/2011 ,  για την αναγγελία στον ΟΑΕΔ μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο Ε5)  της δήλωσης  οικειοθελούς αποχώρησης  των μισθωτών από την εργασία τους.

 7.. Με τα επόμενα άρθρα του νόμου αυτού τίθενται περιορισμοί και όροι συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς, επιδοτούμενα προγράμματα κλπ των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί,  μέσα στα τελευταία 2 χρόνια,  διοικητικές κυρώσεις διακοπής της λειτουργίας τους .

8. Σοβαρή επίσης παρέμβαση του νόμου αυτού αποτελεί η με το άρθρο 44 επιτελούμενη προστασία των γυναικών εργαζομένων που αποφασίζουν να αποκτήσουν τέκνο με τη μέθοδο της  ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.

9. Με το άρθρο  51  τίθεται νέα περίπτωση επιδότησης ανεργίας των εργαζομένων που απολύονται  από την επιχείρηση  λόγω βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασής τους.

10. Με τα άρθρα  48 και 49  επέρχονται τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με σκοπό αφενός τη χρονική  συντόμευση  των δικών  με εργατικές διαφορές από  καθυστερήσεις  μισθών , μη καταβολής αποζημιώσεων, μη χορήγηση κανονικών και άλλων αδειών κλπ και αφετέρου  τη μείωση των δικαστικών εξόδων όταν η αγωγή  ασκείται από εργαζομένους  για διαφορές εργατικής νομοθεσίας.

11 . Τέλος  με το άρθρο 119  προβλέπεται η  δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων  καταχώρησης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ.

Για την ανάλυση των παραπάνω διατάξεων  η εταιρεία μας διοργανώνει επιμορφωτικό Σεμινάριο την Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 04,00΄ μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα.

Copyright 2017 Επιστημονική ομάδα  ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συννεφιά

15°C

ΑΘΗΝΑ

Συννεφιά

Υγρασία: 69%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 21 ΦΕΒ 2018

    Rain 15°C 8°C

  • 22 ΦΕΒ 2018

    Κυρίως Συννεφιά 15°C 10°C

Κύλιση στην Αρχή