»25-6-2018 Απόφαση 32126/1463 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» (fek_b_2404_2018.pdf)  »22-6-2018 Απόφαση Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (fek_b_2401_2018.pdf)  »22-6-2018 Απόφαση 31556/670 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018. (fek_b_2402_2018.pdf)  »20-6-2018 Απόφαση αριθμ. οικ.34124/2768 Τροποποίηση ρυθμίσεων οφειλών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) (fek_b_2318_2018.pdf)  »19-6-2018 Εγκύκλιος 28 ΕΦΚΑ Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές (egg_28_efka.pdf)  »15-6-2018 Απόφαση Δ13/οικ.33475/1935 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (fek_b_2281_2018.pdf)  »15-6-2018 Εγκύκλιος 40133 ΟΑΕΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ,ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (egg_40133.pdf)  »15-6-2018 Απόφαση 32158/Δ1/11297 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικ (fek_b_2228_2018.pdf)  »14-6-2018 Απόφαση Φ11321/οικ31032/701 Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2019 (fek_b_2227_2018.pdf)  »N.4549/2018 ΦΕΚ Α΄ 105 / 14-6-2018 (n_4549_2018.pdf)  »14-6-2018 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990 (egg_32921_2175.pdf)  »12-6-2018 Εγκύκλιος Φ.10080/61558/180 Χορήγηση αναπηρικής σύνταξης από το τ.ΝΑΤ (egg_f10080_61558_180.pdf)  

ΟΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 4488/2017

ΦΕΚ Α΄ 137 13/9/2017

  Του  Χ.  ΚΑΡΑΤΖΑ   Νομικού Εργατολόγου

Το Υπουργείο Εργασίας, πιστό στην πρακτική του να νομοθετεί κάθε φορά αποσπασματικά  επί ορισμένων  θεμάτων της εργατικής μας νομοθεσίας , αντί  της ψήφισης ενός  ενιαίου Κώδικα Εργασίας, οι διατάξεις του οποίου να καθιερώνουν  ένα νέο, κατά την πολιτική του άποψη,  σύστημα  ελέγχου της εφαρμογής  των κανόνων της  εξαρτημένης εργασίας, επανέρχεται με την ψήφιση  τριών  (3) πρόσφατων νόμων  για την περιπτωσιακή μεταρρύθμιση  ορισμένων μόνο θεμάτων, με την οποία ευελπιστεί  να πείσει τους εργοδότες ,   με την απειλή  βαρυτάτων διοικητικών μέτρων καταστολής (κλείσιμο επιχειρήσεων και επιβολή βαριών προστίμων  ή απειλή  φυλάκισης), στην  τήρηση  των κανόνων  της εργατικής λεγόμενης νομοθεσίας.   

Μέσα σε τρεις (3) μήνες , το Υπουργείο Εργασίας εισηγήθηκε και η Βουλή ψήφισε  τους  Ν. 4472/17, που  αφορά  την επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης στις ΣΣΕ και την κήρυξή τους υποχρεωτικών ,  θέματα συνδικαλιστικών στελεχών,  τις συνδικαλιστικές άδειες, τις ομαδικές απολύσεις και τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές του έτους, Ν. 4485/17, που ρυθμίζει βασικά  θέματα του Υπουργείου Παιδείας και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών,   και  τον τελευταίο Ν. 4488/17  (λες και η ψήφιση  νόμων από τη Βουλή αποτελεί είδος καφενειακού παίγνιου), με βάση τον  οποίο, εκτός της για 10η  φορά εντός ενός έτους,  τροποποίησης  των διατάξεων του  συνταξιοδοτικού Ν. 4387/16, νομοθετεί  μία σειρά διατάξεων για θέματα της καθημερινής  πρακτικής της λειτουργίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, στην προσπάθειά του να ελέγξει  την αδήλωτη εργασία με την  τιμωρία  των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τις διατάξεις της νόμιμης παροχής  εργασίας.

Είναι δε  προφανής εν προκειμένω  η  πρόθεση  του νομοθέτη (διάβαζε Υπουργείο Εργασίας) να επιβάλλει,  για κάθε περίπτωση  παραβίασης των κανόνων της νομοθεσίας αυτής, αυστηρές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα ή άλλα διοικητικά μέτρα) με σκοπό, κατά μεν το φαινόμενο   να περιορίσει  τις παραβιάσεις αυτές, χωρίς όμως να επιτυγχάνει τον σκοπό του, αφού και κατά τα προηγούμενα χρόνια η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου αυτού είχε ακολουθήσει την ίδια τακτική των αυστηρών προστίμων, (βλέπε πρόστιμα 10.500 ευρώ κλπ), χωρίς αποτέλεσμα,  αφού αναγκάζεται η νέα Κυβέρνηση να επανέλθει επί του ιδίου θέματος. Στην πραγματικότητα όμως  αποδεικνύεται ο πραγματικός σκοπός της νομοθέτησης   των διατάξεων αυτών, που  δεν   είναι άλλος  παρά  να  βρίσκει  συνεχώς αφορμές  για  επιβολή κατά των εργοδοτών, δικαίως ή αδίκως, προστίμων (εισπρακτικός χαρακτήρας),  αφού είναι αποδεδειγμένο και ιστορικά  ότι   με τα μέτρα  αυτά  δεν αντιμετωπίζεται  το μεγάλο πρόβλημα της απασχόλησης και της ανεργίας που μαστίζει τους εργαζομένους της Χώρας. Το μεγάλο πρόβλημα αυτό, για τους γνωρίζοντες τα πράγματα καλλίτερα από την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αντιμετωπίζεται μόνο με τον περιορισμό της άσχετης πολυνομίας και της περιπτωσιακής τροποποίησης  των παραγράφων και  εδαφίων των  προηγούμενων νόμων και ειδικότερα των  κανόνων της ευέλικτης εργασίας (μειωμένα ωράρια εργασίας και  της  εκ περιτροπής εργασίας και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ), που  έχουν καθιερώσει οι λεγόμενοι μνημονιακοί νόμοι,   η καταχρηστική  χρήση των οποίων αποτελεί  την κυρία αιτία της αδήλωτης εργασίας, και της συνεχώς  αυξανόμενης ανεργίας καθώς και η  νομοθέτηση αναπτυξιακών μέτρων και  κινήτρων (ασφαλιστικών και φορολογικών) υπέρ των επιχειρήσεων  που δεν παραβιάζουν την εργατική και ασφαλιστική  γενικά νομοθεσία .  Αντί δηλαδή με τη νέα νομοθεσία να διορθώνεται  η  αιτία της παραβατικότητας των  κακών λεγομένων  εργοδοτών, τιμωρείται, απλά η περιπτωσιακή  παράβαση της  συγκεκριμένης διάταξης, η οποία όμως  εξακολουθεί να  ισχύει και προφανώς να παραβιάζεται από τον ίδιο τον παραβάτη εργοδότη και από όλους τους λοιπούς.   

Συγκεκριμένα :

  1.   Με το άρθρο 31  του νέου αυτού νόμου  προστίθεται το δικαίωμα των ελεγκτικών οργάνων να ζητούν  από τους  παρευρισκομένους στους χώρους εργασίας να επιδεικνύουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπείας).

Επίσης, με το άρθρο 32 του νέου αυτού νόμου ,  παρέχεται  η δυνατότητα στο ελεγκτικό όργανο,  να διακόπτει  προσωρινά τη λειτουργία της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης ή του τμήματός της  ή στοιχείου  του εξοπλισμού της μέχρι την  πλήρη  συμμόρφωση του εργοδότη.

 2.  Με το άρθρο 33  αντικαθίστανται όλες περιπτώσεις  προσωρινής και οριστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, που προέβλεπε  η  παρ. 1Β΄του Ν. 3996/2011.

  3.  Με το  άρθρο  34 ορίζεται ότι σε περιπτώσεις παραβίασης απόφασης διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, προβλέπεται επιβολή ποινικών κυρώσεων.  

 4.  Με το άρθρο 36 τροποποιούνται οι διατάξεις για την υποχρέωση τήρησης   Βιβλίου Υπερωριακής Εργασίας και  με την Υ.Α. που θα εκδοθεί   θα καταχωρούνται τόσο οι υπερωρίες  όσο  και οι  τυχόν  υπερεργασίες στο Π.Σ. Εργάνη πριν την πραγματοποίησή τους.

5. Με το άρθρο 37   καθιερώνεται η υποχρέωση  επιχειρήσεων   οικοδομικών και τεχνικών γενικά εργασιών, να αναγγέλλουν  υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού  συστήματος  ΟΠΣ -ΣΕΠΕ το απασχολούμενο στα έργα αυτά προσωπικό καθημερινά και πριν την έναρξη της εργασίας  τους.

6. Σοβαρή επίσης τροποποίηση  επέρχεται με το άρθρο 38 του νόμου αυτού  με το οποίο καθιερώνεται  η τροποποίηση  της διάταξης του άρθρου 65 του Ν. 3996/2011 ,  για την αναγγελία στον ΟΑΕΔ μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο Ε5)  της δήλωσης  οικειοθελούς αποχώρησης  των μισθωτών από την εργασία τους.

 7.. Με τα επόμενα άρθρα του νόμου αυτού τίθενται περιορισμοί και όροι συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς, επιδοτούμενα προγράμματα κλπ των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί,  μέσα στα τελευταία 2 χρόνια,  διοικητικές κυρώσεις διακοπής της λειτουργίας τους .

8. Σοβαρή επίσης παρέμβαση του νόμου αυτού αποτελεί η με το άρθρο 44 επιτελούμενη προστασία των γυναικών εργαζομένων που αποφασίζουν να αποκτήσουν τέκνο με τη μέθοδο της  ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.

9. Με το άρθρο  51  τίθεται νέα περίπτωση επιδότησης ανεργίας των εργαζομένων που απολύονται  από την επιχείρηση  λόγω βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασής τους.

10. Με τα άρθρα  48 και 49  επέρχονται τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με σκοπό αφενός τη χρονική  συντόμευση  των δικών  με εργατικές διαφορές από  καθυστερήσεις  μισθών , μη καταβολής αποζημιώσεων, μη χορήγηση κανονικών και άλλων αδειών κλπ και αφετέρου  τη μείωση των δικαστικών εξόδων όταν η αγωγή  ασκείται από εργαζομένους  για διαφορές εργατικής νομοθεσίας.

11 . Τέλος  με το άρθρο 119  προβλέπεται η  δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων  καταχώρησης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ.

Για την ανάλυση των παραπάνω διατάξεων  η εταιρεία μας διοργανώνει επιμορφωτικό Σεμινάριο την Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 04,00΄ μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα.

Copyright 2017 Επιστημονική ομάδα  ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Όροι και Προϋποθέσεις
Κυρίως αίθριος

25°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 50%

Αέρας: 22.53 km/h

  • 25 ΙΟΥ 2018

    Κυρίως Συννεφιά 29°C 20°C

  • 26 ΙΟΥ 2018

    Καταιγίδα 25°C 20°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή