»23-5-2018 Γεν. Έγγραφο Δ.ΑΣΦ.547/669753 Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών ...Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου. (egg_547_669753.pdf)  »18-5-2018 Απόφαση Δ15΄/Δ΄/20097/522 ΦΕΚ Β΄1725/ 2018 Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ (fek_b_1725_2018.pdf)  »16-5-2018 Εγκύκλιος 24 ΕΦΚΑ: Oδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017 (egg_24_efka.pdf)  »16-5-2018 Απόφαση αρ.7991/158 ΦΕΚ Β΄ 1687/ 15-5-2018 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-2019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. (fek_b_1687_2018.pdf)  »15-5-2018 Εγκύκλιος 5/2018 ΕΔΟΕΑΠ: Ενημέρωση εργοδοτών- ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τΑ) και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ (egg_5_edoeap.pdf)  »11-5-2018 Εγκύκλιος 23 ΕΦΚΑ Αρ πρωτ. 606327: Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές (egg_23_efka.pdf)  »11-5-2018 Έγγραφο 616466 Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018 (egg_616466.pdf)  »10-5-2018 Απόφαση Φ20155/25187/Δ16.624 ΦΕΚ Β΄1582/8-5-2018 Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) (fek_b_1582_2018.pdf)  »9-5-2018 Απόφαση Φ80100/οικ17630/943 Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β' 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υ (fek_b_1560_2018.pdf)  »2-5-2018 Γεν. Έγγραφο Σ45/2/568494 Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ (egg_s45_2_568494.pdf)  »2-5-2018 Έγγραφο Αρ. Πρωτ 569143 Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 (egg_569143.pdf)  »2-5-2018 Έγγραφο Σ22/1 Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017 (egg_s22_1.pdf)  

Άρθρο

Τι θα Ισχύσει  για τη Λειτουργία των Καταστημάτων και την Απασχόληση του Προσωπικού τους  την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

του κ. Χρήστου Καρατζά

Νομικού - Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων.

 

        Σύμφωνα με το άρθρο 114 του  Ν. 4446/2016 , με το οποίο τροποποιήθηκαν οι προηγούμενες διατάξεις του Ν. 4177/2013 και Ν. 4336/2015,  που αφορούν στη  δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων όλης της Χώρας, κατά ορισμένες Κυριακές του έτους,  ως τακτική και ενδιάμεση  εκπτωτική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και συνεπώς και η απασχόλησης του προσωπικού τους, θεωρείται και το πρώτο 15θήμερο του μηνός Νοεμβρίου.

        Κατά την πρώτη Κυριακή της περιόδου αυτής, εφόσον μέχρι σήμερα,  σύμφωνα με το νόμο αυτόν, ο αρμόδιος  Αντιπεριφερειάρχης κάθε Περιφερειακής Ενότητας  της  Χώρας δεν έχει εκδώσει  απόφαση με την οποία να ορίζει  άλλες   Κυριακές  των ενδιάμεσων  εκπτωτικών περιόδων  κατά τις οποίες θα  λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα της Περιφερείας τους, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων αυτών για τις Περιφέρειες αυτές.

        Εφέτος η πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου συμπίπτει με την  5η Νοεμβρίου, κατά την οποία  μπορούν να  παραμείνουν ανοικτά και να λειτουργήσουν από την  11η πρωινή  μέχρι την 20.00΄ ώρα, και να απασχολήσουν το προσωπικό τους  κατ΄ αυτές, τα εμπορικά καταστήματα  σε όσες Περιφέρειες της Χώρας  δεν έχουν ορισθεί  για την περίοδο  αυτή  άλλες Κυριακές.
        Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 του Ν. 4208/2013 ορίζεται ότι  επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που παραμένουν ανοικτά κατά τις Κυριακές που ορίζονται κάθε αφορά από τις οικείες περί αυτών διατάξεις, με την καταβολή αφενός της προσαύξησης 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους και της χορήγησης  αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης  σε μία εργάσιμη ημέρα της επομένης εβδομάδας  ή στην περίπτωση  που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με το  άρθρο 10 του  Β.Δ/τος 748/1966,  μέχρι 5 ώρες κατά την Κυριακή  αυτή,  με την καταβολή μόνο των ωρομισθίων τους  προσαυξημένων κατά 75%, χωρίς υποχρέωση χορήγησης  ημέρας  αναπληρωματικής τους ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) την επόμενη εβδομάδα.
        Η γνωστοποίηση της απασχόλησης  των μισθωτών αυτών  στο ΣΕΠΕ κατά  την Κυριακή 5-11-2017, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση,   γίνεται με την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου Ε4 συμπληρωματικό  ωραρίου,   με το οποίο δηλώνεται και η ημέρα της αναπληρωματικής  ημέρας ανάπαυσης των μισθωτών αυτών την επόμενη εβδομάδα  και στην περίπτωση της μέχρι των  5 ωρών  απασχόλησή τους κατά την Κυριακή αυτή,  με την αναγραφή στις παρατηρήσεις του εντύπου ότι πρόκειται για μικρότερη των 6 ωρών εργασία χωρίς υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής  ημέρας  ανάπαυσης.
        Τέλος,  επισημαίνεται  ότι η τελευταία ρύθμιση του άρθρου 49 του Ν. 4472/2017 με την οποία επιτρέπεται  η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Αθηναίων και στις διάφορες άλλες Περιφερειακές Ενότητες που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, δεν έχει εφαρμογή για την Κυριακή 5-11-2017 αφού  με το νόμο αυτόν τα καταστήματα των περιοχών που αναφέρονται σ΄ αυτόν  επιτρέπεται να λειτουργούν   όλες τις Κυριακές  της χρονικής περιόδου  Μαΐου – Οκτωβρίου  κάθε έτους,   η οποία για το τρέχον έτος  έχει  λήξει την 31-10-2017.

Copyright 2017 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Όροι και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

24°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 51%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 26 ΜΑΙ 2018

    Κυρίως ηλιοφάνεια 28°C 21°C

  • 27 ΜΑΙ 2018

    Μερική συννεφιά 28°C 20°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή