»17-8-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Σ81/41/999429 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4316/2014 περί προσδιορισμού του μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου ενός ευρώ προς επιτόκιο 4,56% από 2 έως 800 δόσεις. (egg_81_41_999429.pdf)  »14-8-2018 Εγκύκλιος 35 ΕΦΚΑ Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου (egg_35_efka.pdf)  »13-8-2018 Εγκύκλιος 34 ΕΦΚΑ Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα (egg_34_efka.pdf)  »9-8-2018 Εγκύκλιος Δ.ΑΣΦ. 831/982402: Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η΄ του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών (egg_831_982402.pdf)  »6-8-2018 Εγκύκλιος Δ12α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 42979/1044 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4554/2018 (egg_42979_1044.pdf)  »2-8-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ 787/958407 Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους (egg_787_958407.pdf)  »1-8-2018 Ατομική Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.146/2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) – Χρόνος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές – Εκτέλεση δικαστικής απόφασης – Δυνατότητα νέου καταλογισμού των αξιώσεων. (egg_gnomodotisi_146_2018_nsk.pdf)  »27-7-2018 Εγκύκλιος Φ11221/493/5 Σύνταξη λόγω θανάτου (egg_11221_493_5.pdf)  »26-7-2018 Εγκύκλιος 41366/1888 Εφαρμογή για το έτος 2018 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001). (egg_41366_1888.pdf)  »26-7-2018 Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. (egg_770_934585.pdf)  »26-7-2018 Απόφαση 39278/1823 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας (fek_b_3001_2018.pdf)  »25-7-2018 Εγκύκλιος 33 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους. (egg_33_efka.pdf)  

Άρθρο

Τι θα Ισχύσει  για τη Λειτουργία των Καταστημάτων και την Απασχόληση του Προσωπικού τους  την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

του κ. Χρήστου Καρατζά

Νομικού - Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων.

 

        Σύμφωνα με το άρθρο 114 του  Ν. 4446/2016 , με το οποίο τροποποιήθηκαν οι προηγούμενες διατάξεις του Ν. 4177/2013 και Ν. 4336/2015,  που αφορούν στη  δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων όλης της Χώρας, κατά ορισμένες Κυριακές του έτους,  ως τακτική και ενδιάμεση  εκπτωτική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και συνεπώς και η απασχόλησης του προσωπικού τους, θεωρείται και το πρώτο 15θήμερο του μηνός Νοεμβρίου.

        Κατά την πρώτη Κυριακή της περιόδου αυτής, εφόσον μέχρι σήμερα,  σύμφωνα με το νόμο αυτόν, ο αρμόδιος  Αντιπεριφερειάρχης κάθε Περιφερειακής Ενότητας  της  Χώρας δεν έχει εκδώσει  απόφαση με την οποία να ορίζει  άλλες   Κυριακές  των ενδιάμεσων  εκπτωτικών περιόδων  κατά τις οποίες θα  λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα της Περιφερείας τους, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων αυτών για τις Περιφέρειες αυτές.

        Εφέτος η πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου συμπίπτει με την  5η Νοεμβρίου, κατά την οποία  μπορούν να  παραμείνουν ανοικτά και να λειτουργήσουν από την  11η πρωινή  μέχρι την 20.00΄ ώρα, και να απασχολήσουν το προσωπικό τους  κατ΄ αυτές, τα εμπορικά καταστήματα  σε όσες Περιφέρειες της Χώρας  δεν έχουν ορισθεί  για την περίοδο  αυτή  άλλες Κυριακές.
        Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 του Ν. 4208/2013 ορίζεται ότι  επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που παραμένουν ανοικτά κατά τις Κυριακές που ορίζονται κάθε αφορά από τις οικείες περί αυτών διατάξεις, με την καταβολή αφενός της προσαύξησης 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους και της χορήγησης  αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης  σε μία εργάσιμη ημέρα της επομένης εβδομάδας  ή στην περίπτωση  που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με το  άρθρο 10 του  Β.Δ/τος 748/1966,  μέχρι 5 ώρες κατά την Κυριακή  αυτή,  με την καταβολή μόνο των ωρομισθίων τους  προσαυξημένων κατά 75%, χωρίς υποχρέωση χορήγησης  ημέρας  αναπληρωματικής τους ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) την επόμενη εβδομάδα.
        Η γνωστοποίηση της απασχόλησης  των μισθωτών αυτών  στο ΣΕΠΕ κατά  την Κυριακή 5-11-2017, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση,   γίνεται με την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου Ε4 συμπληρωματικό  ωραρίου,   με το οποίο δηλώνεται και η ημέρα της αναπληρωματικής  ημέρας ανάπαυσης των μισθωτών αυτών την επόμενη εβδομάδα  και στην περίπτωση της μέχρι των  5 ωρών  απασχόλησή τους κατά την Κυριακή αυτή,  με την αναγραφή στις παρατηρήσεις του εντύπου ότι πρόκειται για μικρότερη των 6 ωρών εργασία χωρίς υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής  ημέρας  ανάπαυσης.
        Τέλος,  επισημαίνεται  ότι η τελευταία ρύθμιση του άρθρου 49 του Ν. 4472/2017 με την οποία επιτρέπεται  η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Αθηναίων και στις διάφορες άλλες Περιφερειακές Ενότητες που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, δεν έχει εφαρμογή για την Κυριακή 5-11-2017 αφού  με το νόμο αυτόν τα καταστήματα των περιοχών που αναφέρονται σ΄ αυτόν  επιτρέπεται να λειτουργούν   όλες τις Κυριακές  της χρονικής περιόδου  Μαΐου – Οκτωβρίου  κάθε έτους,   η οποία για το τρέχον έτος  έχει  λήξει την 31-10-2017.

Copyright 2017 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

30°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 32%

Αέρας: 28.97 km/h

  • 19 ΑΥΓ 2018

    Ηλιοφάνεια 32°C 26°C

  • 20 ΑΥΓ 2018

    Ηλιοφάνεια 31°C 26°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή