»17-8-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Σ81/41/999429 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4316/2014 περί προσδιορισμού του μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου ενός ευρώ προς επιτόκιο 4,56% από 2 έως 800 δόσεις. (egg_81_41_999429.pdf)  »14-8-2018 Εγκύκλιος 35 ΕΦΚΑ Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου (egg_35_efka.pdf)  »13-8-2018 Εγκύκλιος 34 ΕΦΚΑ Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα (egg_34_efka.pdf)  »9-8-2018 Εγκύκλιος Δ.ΑΣΦ. 831/982402: Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η΄ του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών (egg_831_982402.pdf)  »6-8-2018 Εγκύκλιος Δ12α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 42979/1044 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4554/2018 (egg_42979_1044.pdf)  »2-8-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ 787/958407 Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους (egg_787_958407.pdf)  »1-8-2018 Ατομική Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.146/2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) – Χρόνος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές – Εκτέλεση δικαστικής απόφασης – Δυνατότητα νέου καταλογισμού των αξιώσεων. (egg_gnomodotisi_146_2018_nsk.pdf)  »27-7-2018 Εγκύκλιος Φ11221/493/5 Σύνταξη λόγω θανάτου (egg_11221_493_5.pdf)  »26-7-2018 Εγκύκλιος 41366/1888 Εφαρμογή για το έτος 2018 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001). (egg_41366_1888.pdf)  »26-7-2018 Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. (egg_770_934585.pdf)  »26-7-2018 Απόφαση 39278/1823 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας (fek_b_3001_2018.pdf)  »25-7-2018 Εγκύκλιος 33 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους. (egg_33_efka.pdf)  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  15ΘΗΜΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ


Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4177/2013 όπως ισχύει,  το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου, ορίζεται  ως  πρώτη ενδιάμεσος εκπτωτική περίοδος του έτους  κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του  ιδίου νόμου, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων όλης της Χώρας  κατά την πρώτη   Κυριακή της περιόδου αυτής . Eφέτος συμπίπτει με την 6η Μαΐου και κατά τις ώρες 11:00 μέχρι 20:00.
Κατά την ημέρα αυτή όσα καταστήματα  λειτουργήσουν μπορούν να απασχολήσουν  όλο ή  μέρος του προσωπικού τους  με  δήλωσή τους που θα αναρτήσουν  στο Ο.Π.Σ.  Σ.ΕΠ.Ε – ΝΕΤ, ορίζοντας παράλληλα, για όσους από τους μισθωτούς αυτούς απασχοληθούν κατά  την ημέρα αυτή από πέντε (5) ώρες και πάνω, μία εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας ως ημέρα αναπληρωματικής  εβδομαδιαίας ανάπαυσης, σύμφωνα με το ΒΔ 748/1966, καταβάλλοντας στην περίπτωση αυτή  στο προσωπικό τους αυτό  μόνο το 75%  του νομίμου ημερομισθίου τους.

Στο προσωπικό όμως που θα απασχοληθεί  μέχρι πέντε (5) ώρες κατά την Κυριακή αυτή,  θα καταβληθεί  αμοιβή αντίστοιχων ωρομισθίων του νομίμου μισθού τους  προσαυξημένων κατά 75%, χωρίς υποχρέωση  χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης  την επόμενη εβδομάδα.

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

30°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 32%

Αέρας: 28.97 km/h

  • 20 ΑΥΓ 2018

    Ηλιοφάνεια 31°C 26°C

  • 21 ΑΥΓ 2018

    Ηλιοφάνεια 31°C 23°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή