»23-5-2018 Γεν. Έγγραφο Δ.ΑΣΦ.547/669753 Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών ...Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου. (egg_547_669753.pdf)  »18-5-2018 Απόφαση Δ15΄/Δ΄/20097/522 ΦΕΚ Β΄1725/ 2018 Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ (fek_b_1725_2018.pdf)  »16-5-2018 Εγκύκλιος 24 ΕΦΚΑ: Oδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017 (egg_24_efka.pdf)  »16-5-2018 Απόφαση αρ.7991/158 ΦΕΚ Β΄ 1687/ 15-5-2018 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-2019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. (fek_b_1687_2018.pdf)  »15-5-2018 Εγκύκλιος 5/2018 ΕΔΟΕΑΠ: Ενημέρωση εργοδοτών- ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τΑ) και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ (egg_5_edoeap.pdf)  »11-5-2018 Εγκύκλιος 23 ΕΦΚΑ Αρ πρωτ. 606327: Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές (egg_23_efka.pdf)  »11-5-2018 Έγγραφο 616466 Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018 (egg_616466.pdf)  »10-5-2018 Απόφαση Φ20155/25187/Δ16.624 ΦΕΚ Β΄1582/8-5-2018 Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) (fek_b_1582_2018.pdf)  »9-5-2018 Απόφαση Φ80100/οικ17630/943 Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β' 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υ (fek_b_1560_2018.pdf)  »2-5-2018 Γεν. Έγγραφο Σ45/2/568494 Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ (egg_s45_2_568494.pdf)  »2-5-2018 Έγγραφο Αρ. Πρωτ 569143 Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 (egg_569143.pdf)  »2-5-2018 Έγγραφο Σ22/1 Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017 (egg_s22_1.pdf)  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  15ΘΗΜΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ


Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4177/2013 όπως ισχύει,  το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου, ορίζεται  ως  πρώτη ενδιάμεσος εκπτωτική περίοδος του έτους  κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του  ιδίου νόμου, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων όλης της Χώρας  κατά την πρώτη   Κυριακή της περιόδου αυτής . Eφέτος συμπίπτει με την 6η Μαΐου και κατά τις ώρες 11:00 μέχρι 20:00.
Κατά την ημέρα αυτή όσα καταστήματα  λειτουργήσουν μπορούν να απασχολήσουν  όλο ή  μέρος του προσωπικού τους  με  δήλωσή τους που θα αναρτήσουν  στο Ο.Π.Σ.  Σ.ΕΠ.Ε – ΝΕΤ, ορίζοντας παράλληλα, για όσους από τους μισθωτούς αυτούς απασχοληθούν κατά  την ημέρα αυτή από πέντε (5) ώρες και πάνω, μία εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας ως ημέρα αναπληρωματικής  εβδομαδιαίας ανάπαυσης, σύμφωνα με το ΒΔ 748/1966, καταβάλλοντας στην περίπτωση αυτή  στο προσωπικό τους αυτό  μόνο το 75%  του νομίμου ημερομισθίου τους.

Στο προσωπικό όμως που θα απασχοληθεί  μέχρι πέντε (5) ώρες κατά την Κυριακή αυτή,  θα καταβληθεί  αμοιβή αντίστοιχων ωρομισθίων του νομίμου μισθού τους  προσαυξημένων κατά 75%, χωρίς υποχρέωση  χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης  την επόμενη εβδομάδα.

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Όροι και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

24°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 51%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 26 ΜΑΙ 2018

    Κυρίως ηλιοφάνεια 28°C 21°C

  • 27 ΜΑΙ 2018

    Μερική συννεφιά 28°C 20°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή