»20-11-2018 Εγκύκλιος 48 ΕΦΚΑ Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων. (egg_48_efka.pdf)  »19-11-2018 Εγκύκλιος Δ13οικ.60459/2927 Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα (egg_d13_60459_2927.pdf)  »16-11-2018 Εγκύκλιος Φ.1500/Δ17/61562/181(17) Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ (egg_f1500_17_61562_181.pdf)  »14-11-2018 Γεν. Έγγραφο 1078/1360380 Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους (egg_1078_1360380.pdf)  »14-11-2018 Γεν Έγγραφο 1358076 Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑΑ (egg_1358076_efka.pdf)  »9-11-2018 Γεν. Έγγραφο Δ.ΕΙΣΦ.Μ./586/1343765 Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό την 26/10/2018 που έπληξε το Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (egg_586_1343765.pdf)  »6-11-2018 Εγκύκλιος Δ.ΑΣΦ/1069/1315813 Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (egg_1069_1315813.pdf)  »6-11-2018 Απόφαση οικ 56795/2912 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 28.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (fek_b_4938_2018.pdf)  »29-10-2018 Εγκύκλιος 47 ΕΦΚΑ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες (egg_47_efka.pdf)  »25-10-2018 Απόφαση οικ.54891/Δ1.18905 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή (Ε4: Πίνακας προσωπικού) για το έτος 2018. (fek_b_4783_2018.pdf)  »24-10-2018 Γεν. Έγγραφο Σ78/31/125777 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων. Συμπληρωματικές οδηγίες (egg_s78_31_1257777.pdf)  »17-10-2018 Εγκύκλιος Δ.ΑΣΦ. 960/1221557 Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (egg_d_960_1221557.pdf)  

Άρθρο:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ  Σ.Σ.Ε. ΚΑΙ Δ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ  32921/2175/ 2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του Χρήστου Θ. Καρατζά

Νομικού- Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων


Το Υπουργείο  Εργασίας  εξέδωσε   την με αριθμό  32921/2175/13-6-2018 Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται    οδηγίες  για τη διαδικασία κήρυξης υποχρεωτικών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή των αντί αυτών εκδιδομένων από τον ΟΜΕΔ Διαιτητικών Αποφάσεων , αναφερόμενο  στο άρθρο 11  παρ. 2 του Ν. 1876/1990. Σχετικά με τις οδηγίες αυτές  ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας τα εξής:
1.    Η διάταξη   της παρ. 2 του άρθρου 11  του Ν. 1876/1990 δεν ισχύει  επί του παρόντος , αφού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου  άρθρο 37 του  Ν. 4024/2011, η ισχύς της έχει ανασταλεί  έως το τέλος  του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής , το οποίο,  κατά την άποψη του Υπουργείου αυτού,  λήγει την 24η Αυγούστου 2018. Οι οδηγίες επομένως που παρέχονται σήμερα με την Εγκύκλιο αυτή ,θα ισχύουν  μετά την παραπάνω ημερομηνία , εφόσον βεβαίως μέχρι την ημερομηνία αυτή  και με την ψήφιση νεότερων νομοθετημάτων, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο αυτό,  δεν τροποποιηθούν πάλι οι διατάξεις  του Ν.4475/2018.


2.    Με την παρ.  2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά την λήξη  του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής , ορίζεται ότι  «Με  απόφασή του ο  Υπουργός  Εργασίας , που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ),  μπορεί να επεκτείνει  και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική  για όλους τους εργαζομένους του κλάδου  ή του επαγγέλματος , συλλογική σύμβαση εργασίας ( και προφανώς και Διαιτητική Απόφαση) , η οποία δεσμεύει  ήδη εργοδότες  που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Ειδικότερα  η επέκταση  ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ ( ή ΔΑ) δεσμεύει όλους τους εργαζομένους του  επαγγέλματος, ανεξάρτητα  από  το είδος  της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 (του Ν. 1876/1990)» . Με την  παρ. δε  2  του άρθρου 10 του Ν. 1876/1990 ορίζεται ότι «Κλαδική ή επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. ( και Δ.Α.) , υπερισχύει σε περίπτωση  συρροής με ομοιοεπαγγελματική  συλλογική σύμβαση εργασίας (ή  Δ.Α.)».
Με τις οδηγίες όμως που δίδονται  από το Υπουργείο Εργασίας για τα θέματα αυτά  με την παραπάνω  εκδοθείσα Εγκύκλιο , πριν την έναρξη της ισχύος της διάταξης της παρ 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990, περιορίζεται  η  εφαρμογή τους   μόνο για την κήρυξη υποχρεωτικών των  κλαδικών , κατά την έννοια της  διάταξης του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, συλλογικών συμβάσεων εργασίας  και διαιτητικών Αποφάσεων,  χωρίς  να  διευκρινίζεται  με αυτή  (ηθελημένα ή εκ παραδρομής)  η διαδικασία κήρυξης υποχρεωτικών των ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. οι οποίες θα υπογράφονται στο μέλλον, αφού  και  το είδος αυτό των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να υπογράφονται με αυτό  Σ.Σ.Ε. ή να εκδίδονται  αντίστοιχες Διαιτητικές αποφάσεις.
Αν μέχρι την έναρξη  της ισχύος  των διατάξεων αυτών (Αύγουστος 2018) δεν εκδοθεί συμπληρωματική σχετική  Εγκύκλιος Οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου, ή  δεν θα  είναι δυνατή η κήρυξη υποχρεωτικών των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτών (ομοιοεπαγγλεματικών) , ελλείψει σχετικών στοιχείων από το ΣΤΑΚΟΔ και το Π.Σ.  ΕΡΓΑΝΗ ,  ή  θα εφαρμόζονται  γι΄ αυτές τις συλλογικές ρυθμίσεις όσα προβλέπονται στο Ν. 1876/1990 .
Για την παράλειψη αυτή του Υπουργείου Εργασίας  τελούμε εν αναμονή για να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας εν καιρώ.     

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως Συννεφιά

16°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως Συννεφιά

Υγρασία: 98%

Αέρας: 12.87 km/h

  • 21 ΝΟΕ 2018

    Scattered Thunderstorms 20°C 15°C

  • 22 ΝΟΕ 2018

    Ηλιοφάνεια 19°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή