»21-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka_1.pdf)  »18-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka.pdf)  »16-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  »15-1-2019 Γεν. Έγγραφο Σ61/2/50588 Εθνική Σύνταξη. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών (egg_s61_2_50588.pdf)  »14-1-2019 Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ (egg_25_47039.pdf)  »8-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. (egg_s80_1_16692_b.pdf)  »31-12-2018 Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης. (egg_s40_81_1546886.pdf)  »31-12-2018 Αρ Αποφ. Φ.80100/50885/3033 ΦΕΚ Β' 5987 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. (fek_b_5987_2018.pdf)  »27-12-2018 Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001) (egg_68377_3248.pdf)  »24-12-2018 Εγκύκλιος 52 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (egg_52_efka.pdf)  »20-12-2018 ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (0,24%) έτους 2019 (laek_024_2019.pdf)  »20-12-2018 Εγκύκλιος Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  

Άρθρο:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ  Σ.Σ.Ε. ΚΑΙ Δ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ  32921/2175/ 2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του Χρήστου Θ. Καρατζά

Νομικού- Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων


Το Υπουργείο  Εργασίας  εξέδωσε   την με αριθμό  32921/2175/13-6-2018 Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται    οδηγίες  για τη διαδικασία κήρυξης υποχρεωτικών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή των αντί αυτών εκδιδομένων από τον ΟΜΕΔ Διαιτητικών Αποφάσεων , αναφερόμενο  στο άρθρο 11  παρ. 2 του Ν. 1876/1990. Σχετικά με τις οδηγίες αυτές  ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας τα εξής:
1.    Η διάταξη   της παρ. 2 του άρθρου 11  του Ν. 1876/1990 δεν ισχύει  επί του παρόντος , αφού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου  άρθρο 37 του  Ν. 4024/2011, η ισχύς της έχει ανασταλεί  έως το τέλος  του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής , το οποίο,  κατά την άποψη του Υπουργείου αυτού,  λήγει την 24η Αυγούστου 2018. Οι οδηγίες επομένως που παρέχονται σήμερα με την Εγκύκλιο αυτή ,θα ισχύουν  μετά την παραπάνω ημερομηνία , εφόσον βεβαίως μέχρι την ημερομηνία αυτή  και με την ψήφιση νεότερων νομοθετημάτων, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο αυτό,  δεν τροποποιηθούν πάλι οι διατάξεις  του Ν.4475/2018.


2.    Με την παρ.  2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά την λήξη  του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής , ορίζεται ότι  «Με  απόφασή του ο  Υπουργός  Εργασίας , που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ),  μπορεί να επεκτείνει  και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική  για όλους τους εργαζομένους του κλάδου  ή του επαγγέλματος , συλλογική σύμβαση εργασίας ( και προφανώς και Διαιτητική Απόφαση) , η οποία δεσμεύει  ήδη εργοδότες  που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Ειδικότερα  η επέκταση  ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ ( ή ΔΑ) δεσμεύει όλους τους εργαζομένους του  επαγγέλματος, ανεξάρτητα  από  το είδος  της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 (του Ν. 1876/1990)» . Με την  παρ. δε  2  του άρθρου 10 του Ν. 1876/1990 ορίζεται ότι «Κλαδική ή επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. ( και Δ.Α.) , υπερισχύει σε περίπτωση  συρροής με ομοιοεπαγγελματική  συλλογική σύμβαση εργασίας (ή  Δ.Α.)».
Με τις οδηγίες όμως που δίδονται  από το Υπουργείο Εργασίας για τα θέματα αυτά  με την παραπάνω  εκδοθείσα Εγκύκλιο , πριν την έναρξη της ισχύος της διάταξης της παρ 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990, περιορίζεται  η  εφαρμογή τους   μόνο για την κήρυξη υποχρεωτικών των  κλαδικών , κατά την έννοια της  διάταξης του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, συλλογικών συμβάσεων εργασίας  και διαιτητικών Αποφάσεων,  χωρίς  να  διευκρινίζεται  με αυτή  (ηθελημένα ή εκ παραδρομής)  η διαδικασία κήρυξης υποχρεωτικών των ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. οι οποίες θα υπογράφονται στο μέλλον, αφού  και  το είδος αυτό των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να υπογράφονται με αυτό  Σ.Σ.Ε. ή να εκδίδονται  αντίστοιχες Διαιτητικές αποφάσεις.
Αν μέχρι την έναρξη  της ισχύος  των διατάξεων αυτών (Αύγουστος 2018) δεν εκδοθεί συμπληρωματική σχετική  Εγκύκλιος Οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου, ή  δεν θα  είναι δυνατή η κήρυξη υποχρεωτικών των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτών (ομοιοεπαγγλεματικών) , ελλείψει σχετικών στοιχείων από το ΣΤΑΚΟΔ και το Π.Σ.  ΕΡΓΑΝΗ ,  ή  θα εφαρμόζονται  γι΄ αυτές τις συλλογικές ρυθμίσεις όσα προβλέπονται στο Ν. 1876/1990 .
Για την παράλειψη αυτή του Υπουργείου Εργασίας  τελούμε εν αναμονή για να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας εν καιρώ.     

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

4°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 81%

Αέρας: 14.48 km/h

  • 04 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 7°C 1°C

  • 05 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 5°C 1°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή