»21-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka_1.pdf)  »18-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka.pdf)  »16-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  »15-1-2019 Γεν. Έγγραφο Σ61/2/50588 Εθνική Σύνταξη. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών (egg_s61_2_50588.pdf)  »14-1-2019 Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ (egg_25_47039.pdf)  »8-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. (egg_s80_1_16692_b.pdf)  »31-12-2018 Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης. (egg_s40_81_1546886.pdf)  »31-12-2018 Αρ Αποφ. Φ.80100/50885/3033 ΦΕΚ Β' 5987 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. (fek_b_5987_2018.pdf)  »27-12-2018 Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001) (egg_68377_3248.pdf)  »24-12-2018 Εγκύκλιος 52 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (egg_52_efka.pdf)  »20-12-2018 ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (0,24%) έτους 2019 (laek_024_2019.pdf)  »20-12-2018 Εγκύκλιος Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  

Άρθρο: ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Του Χρήστου Καρατζά   Νομικού - Εργατολόγου


Σύμφωνα με το άρθρο  656 του Αστικού μας Κώδικα, ελλείψει άλλων ειδικότερων διατάξεων της εργατικής  μας νομοθεσίας,  «Αν  ο  εργοδότης  δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί την εργασία των μισθωτών του   για   λόγους που τον αφορούν και  δεν οφείλονται   σε  γεγονότα ανωτέρας βίας, οι  εργαζόμενοι  δικαιούνται να απαιτήσουν τις αποδοχές τους  για όσες ημέρες ο εργοδότης δεν  αποδέχεται την εργασία τους, χωρίς υποχρέωσή τους  να  παράσχουν την εργασία τους   σε άλλο χρόνο».

Ως δε  γεγονότα ανωτέρας  βίας    κατά την κρατούσα άποψη στη θεωρία  του δικαίου  και τη νομολογία,   θεωρείται κάθε  τυχερό και απρόβλεπτο  γεγονός  το οποίο  ήταν αδύνατον να  αποτραπεί  ακόμη και με μέτρα  άκρας επιμέλειας  και σύνεσης από τον εργοδότη. ( Βλ. σχετικά Μπαλής  Γενικές αρχές,  Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ / ΕΡΜΑΚ υπό άρθρο 656 και Εφετ. Αθηνών 749/1973,  ΑΠ 19/2004, 1303/2004 κλπ).


  Εξ αντιδιαστολής   με τα παραπάνω προκύπτει ότι   αν η αδυναμία   του εργοδότη να δεχθεί  την εργασία των μισθωτών του  οφείλεται   σε γεγονός ανωτέρας βίας,  δηλαδή   σε γεγονός που δεν μπορούσε να  αποτραπεί ακόμη και αν ο εργοδότης φρόντιζε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής του συγκεκριμένου γεγονότος ,  δεν οφείλει να καταβάλλει  στο προσωπικό του τις αποδοχές των ημερών που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας  βίας, όπως έχει κριθεί ότι αποτελεί και η ισχυρή βροχόπτωση ή χιονόπτωση ( βλ. σχετικά την Εφετείου Αθηνών 749/1973 και  2984/1989).


Συνέπεια  των παραπάνω  είναι  ότι  όσες επιχειρήσεις των διαφόρων περιοχών της Χώρας   δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσουν λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων των τελευταίων ημερών και   παρέμειναν κλειστές ,  ανεξάρτητα αν οι εργαζόμενοι  προσήλθαν  ή όχι   να εργασθούν, δεν οφείλουν να καταβάλλουν τις αποδοχές τους των ημερών αυτών. Αντίθετα  αν  η χιονόπτωση δεν εμπόδισε τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν  και παρέμειναν ανοικτές, σε όσους μισθωτούς  δεν  προσήλθαν να εργασθούν εμποδιζόμενοι από τις χιονοπτώσεις της περιοχής τους, πρέπει να τους καταβληθούν  οι αποδοχές τους  με βάση τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του ΑΚ ,  ως ανυπαίτιο  κώλυμα  εργασίας.


Σχετικά με το θέμα αυτό  αναφέρεται και το με αριθμό  2019/2002 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας στο οποίο μεταξύ  άλλων αναφέρεται ότι: Ανωτέρα βία προς εφαρμογή του άρθρου 656 του ΑΚ υπάρχει όταν η αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς , από τυχηρό και απρόβλεπτο γεγονός το οποίο ήταν αδύνατον να αποτραπεί και αν ακόμη κατεβάλλετο το ανώτατο δυνατόν μέτρο επιμέλειας ,σύνεσης και πρόνοιας  από τον εργοδότη». Σχετική είναι και η αριθμ. 2984/1989 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία  κρίθηκε ότι    οι εκτεταμένες και ασυνήθεις πρωτοφανείς σε  μορφή και ένταση χιονοπτώσεις  αποτελούν  γεγονός  ανωτέρας βίας με τις εξ αυτού συνέπειες.  

   
Επίσης για τα θέματα αυτά  σχετική είναι και η αριθμ. 30354/8-3-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας.        

Copyright 2019 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

4°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 81%

Αέρας: 14.48 km/h

  • 04 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 7°C 1°C

  • 05 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 5°C 1°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή