ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παράταση στην έναρξη υποχρεωτικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας μέσω της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας     

     Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση όλων των χρηστών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας "Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας", δίδεται παράταση 1 (ενός) μήνα στην έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ανάθεσης καθηκόντων.

Ως εκ τούτου η έναρξη της υποχρεωτικής περιόδου "Αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας" μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του sepenet.gr ορίζεται η 1/7/2018

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θέτει από 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στην επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, στην πληρέστερη προστασία των εργαζομένων, στην ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των ασυνόδευτων στη χώρα ανηλίκων – υπηκόων τρίτων χωρών και, τέλος, στην αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για τους παραπάνω λόγους, η Υπουργός καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του ως άνω σχεδίου νόμου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ευτυχία Αχτσιόγλου


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Οι εργαζόμενοι που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ θα λαμβάνουν πλέον ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που υπερψήφισε το ΕΚ.

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας που υπερψηφίστηκε με 456 ψήφους υπέρ, 147 κατά και 49 αποχές, αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων σύμφωνα με το eniconomia.gr

Εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι κανόνες περί αμοιβής που ισχύουν στη χώρα υποδοχής θα εφαρμόζονται και για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Πέρα από τις νομικές διατάξεις, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν μεγάλες, αντιπροσωπευτικές περιφερειακές ή τομεακές συλλογικές συμβάσεις. Μέχρι στιγμής, αυτό συμβαίνει μόνο στον τομέα των κατασκευών.

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Τα έξοδα ταξιδίου, διατροφής και διαμονής θα καταβάλλονται από τον εργοδότη και δεν θα αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων. Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες στέγασης των αποσπασμένων εργαζομένων είναι αξιοπρεπείς και τηρούν τους εθνικούς κανόνες.

Διάρκεια απόσπασης

Η μέγιστη περίοδος απόσπασης θα είναι 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών. Μετά από αυτό το διάστημα, ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμείνει στη χώρα υποδοχής, αλλά θα αρχίσουν να ισχύουν όλοι οι κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής που αφορούν τις συνθήκες εργασίας.

Προστασία κατά της απάτης

Σε περίπτωση πλασματικής απόσπασης, π.χ. από μια εταιρεία που παρουσιάζει για έδρα της μία ταχυδρομική θυρίδα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι προστατεύονται, τουλάχιστον, από τους όρους της παρούσας οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους.

Διεθνείς οδικές μεταφορές

Τα νέα στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας θα εφαρμοστούν στον τομέα των μεταφορών μόλις τεθεί σε ισχύ η ειδική τομεακή νομοθεσία που περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να ισχύει η οδηγία του 1996.

Οι διατάξεις της αναθεωρημένης οδηγίας θα εφαρμοστούν εντός δύο ετών

Οδηγός επιχειρήσεων και λίστα ελέγχου ετοιμότητας  για τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Eνημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και λίστα για τον έλεγχο των υποχρεώσεων που προκύπτουν και τίθενται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR),  κυκλοφόρησε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Στον οδηγό αυτό δίνετε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντιληφθούν τις υποχρεώσεις τους στην διαδικασία συμμόρφωσης τους με τον νέο Γενικό Κανονισμό.
Περιγράφει και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, τα οποία απορρέουν από τον νέο Κανονισμό και τα οποία είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους πελάτες τους.

Loading...

Λίστα Ελέγχου Ετοιμότητας για τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Loading...

Άρθρο : Η αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (εφέτος Δευτέρα 28 Μαΐου 2018) για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα είναι, εκτός εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, εργάσιμη ημέρα, σε αντίθεση με τον Δημόσιο Τομέα για τον οποίο έχει ορισθεί ως επίσημη ημέρα αργίας.
Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά κατά την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργασία τους, δικαιούμενοι κανονικά και εις απλούν το ημερομίσθιό τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 09-05-2018

Την υψηλότερη μηνιαία επίδοση από το 2001 έως σήμερα κατέγραψε τον Απρίλιο του 2018 το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων- αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 100.246 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2018 καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού των προσλήψεων με πλήρη απασχόληση, οι οποίες αποτέλεσαν το 55,6% του συνόλου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Απριλίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 268.072 και οι αποχωρήσεις σε 167.826. Από τις 167.826 συνολικά αποχωρήσεις, οι 74.641 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 93.185 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Τέλος, επίδοση- ρεκόρ αποτελεί και το θετικό ισοζύγιο κατά 155.826 θέσεις εργασίας για το διάστημα Ιανουάριος- Απρίλιος 2018, καθώς συνιστά την υψηλότερη καταγραφή πρώτου τετραμήνου από το 2001 έως σήμερα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  15ΘΗΜΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ


Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4177/2013 όπως ισχύει,  το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου, ορίζεται  ως  πρώτη ενδιάμεσος εκπτωτική περίοδος του έτους  κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του  ιδίου νόμου, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων όλης της Χώρας  κατά την πρώτη   Κυριακή της περιόδου αυτής . Eφέτος συμπίπτει με την 6η Μαΐου και κατά τις ώρες 11:00 μέχρι 20:00.
Κατά την ημέρα αυτή όσα καταστήματα  λειτουργήσουν μπορούν να απασχολήσουν  όλο ή  μέρος του προσωπικού τους  με  δήλωσή τους που θα αναρτήσουν  στο Ο.Π.Σ.  Σ.ΕΠ.Ε – ΝΕΤ, ορίζοντας παράλληλα, για όσους από τους μισθωτούς αυτούς απασχοληθούν κατά  την ημέρα αυτή από πέντε (5) ώρες και πάνω, μία εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας ως ημέρα αναπληρωματικής  εβδομαδιαίας ανάπαυσης, σύμφωνα με το ΒΔ 748/1966, καταβάλλοντας στην περίπτωση αυτή  στο προσωπικό τους αυτό  μόνο το 75%  του νομίμου ημερομισθίου τους.

Στο προσωπικό όμως που θα απασχοληθεί  μέχρι πέντε (5) ώρες κατά την Κυριακή αυτή,  θα καταβληθεί  αμοιβή αντίστοιχων ωρομισθίων του νομίμου μισθού τους  προσαυξημένων κατά 75%, χωρίς υποχρέωση  χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης  την επόμενη εβδομάδα.

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Διάκριση ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ.

Εισαγωγή:
Ο θεσμός της μαθητείας δεν κατήργησε το θεσμό της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. η οποία και συνεχίζει να πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και Υπουργικές Αποφάσεις  (Αναλυτική παρουσίαση όλων των διατάξεων των προϋποθέσεων, τον υπόχρεο καταβολής των εισφορών, τα ποσοστά ασφαλίστρου, την  απεικόνιση της ασφάλισης, την αποζημίωση, την υποβολή ή μη πίνακα προσωπικού κ.λπ. μπορείτε να πληροφορηθείτε στο   αφιέρωμα του περιοδικού Συν Εργασία του μηνός Απριλίου 2018 στο οποίο πριν την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου δημοσιεύσαμε αφιέρωμα 26 σελίδων για την πρακτική άσκηση Ι.Ε.Κ. Τ.Ε.Ι.–ΑΕΙ τη μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ , τη μαθητεία Ι.Ε.Κ. –Σ.Ε.Κ. – τάξη μαθητείας Μεταλυκειακού έτους).


       Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα της 3-6-1952 ,που εξακολουθεί να ισχύει, μαθητές τεχνίτες κατά την έννοια του Δ/τος αυτού, καλούνται  οι κατά τις διατάξεις αυτού απασχολούμενοι σε οποιαδήποτε επιχείρηση προς εκμάθηση  τέχνης και λαμβάνοντες ταυτόχρονα συναφή θεωρητική μόρφωση.  Οι οπωσδήποτε άλλως εργαζόμενοι  προς εκμάθηση τέχνης καλούνται απλώς μαθητευόμενοι.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει  ότι  στην πράξη  δημιουργούνται δύο μορφές και είδη  σύμβασης  μαθητευομένων μισθωτών. Η πρώτη είναι αυτή του διϋκού  λεγόμενου συστήματος κατά το οποίο  οι μαθητευόμενοι   που  παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης τέχνης  σε σχολή του ΟΑΕΔ ή άλλη ιδιωτική σχολή ( Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. κλπ)   υπογράφουν παράλληλα με  εργοδότη του κλάδου των σπουδών τους σχετική σύμβαση μαθητείας και η δεύτερη αυτή που  υπογράφει ο ανήλικος  εργαζόμενος μέχρι 18 ετών, ο οποίος δεν είναι παράλληλα μαθητής τεχνικής σχολής, με οποιοδήποτε εργοδότη με σκοπό την πρακτική ενημέρωσή του  στους κανόνες άσκησης της συγκεκριμένης τέχνης που επιλέγει.

Με την υπ αριθμ. Κ1/118932/2017 Κ.Υ.Α.για τις συμβάσεις μαθητείας του διϋκού συστήματος  ορίζεται ότι  η  σύμβαση αυτή αποτελείται από δύο τμήματα : α) Πρόγραμμα Μαθητείας  στο  Ι.Ε.Κ. και β) Πρόγραμμα Μαθητείας  στο χώρο εργασίας. Η συνολική διάρκεια της μαθητείας του τύπου αυτού  επιμερίζεται σε 192 ώρες  κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. και 768 ώρες  μαθητείας στο χώρο εργασίας . Οι μαθητές  του συστήματος αυτού  για την παροχή εργασίας στο χώρο εργασίας  λαμβάνουν αποζημίωση  ίση με το 75%  του νομοθετημένου μισθού  του Ν. 4093/2012 με την ηλικιακή του διάκρισή τους πάνω ή κάτω των 25 ετών,  και μέρος της αμοιβής του επιδοτείται  από  το Υπουργείο Παιδείας  και  η διαφορά της  καταβάλλεται από τον εργοδότη που δέχεται τον μαθητή  να πραγματοποιήσει τις σπουδές του στην επιχείρησή του,  ο οποίος βαρύνεται και με το   κόστος των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητών στον Ε.Φ.Κ.Α. στον οποίο ασφαλίζεται  ως μισθωτός που υπολογίζονται στο ήμισυ των αποδοχών του μαθητή.

Η ασφάλιση των μαθητών αυτών στον Ε.Φ.Κ.Α. γίνεται   για τους κινδύνους  κύριας και επικουρικής σύνταξης  και υγειονομικής περίθαλψης  ή ακόμη και για τον επαγγελματικό κίνδυνο  ή  με εισφορά  υπέρ των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων , αν βεβαίως  για την ειδικότητα του μαθητή  έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας του τ. Ι.Κ.Α.  Αντίθετα  σύμφωνα με  την Κ.Υ.Α 139931/08-09-2015, και Κ1/54877/11-4-2017 με τις οποίες τροποποιήθηκαν παλαιότερες διατάξεις, Πρακτική Άσκηση  Σπουδαστών Ι.Ε.Κ.,  αποτελεί   η  παροχή  πρακτικών γνώσεων   στο  γνωστικό  αντικείμενο των σπουδών των Σπουδαστών Ι.Ε.Κ.,  από επιχειρήσεις  ή Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχονται μετά το τέλος των θεωρητικών τους μαθημάτων  στις αίθουσες των Ι.Ε.Κ., και που  αποτελεί  προϋπόθεση  για τη λήψη του πτυχίου  τους.

Η Πρακτική  άσκηση  διαρκεί  υποχρεωτικά  για  960  ώρες  στο χώρο εργασίας. Ιδιαιτερότητες όρων πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης ορίζονται  προκειμένου  για  σπουδαστές  στα  Ι.Ε.Κ.  και Α.Σ.Τ.Ε για τους οποίους  προβλέπεται αφενός η καταβολή αποδοχών  από τις επιχειρήσεις   στις οποίες πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση  και αφετέρου  η   ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. και  η γνωστοποίηση της  παρουσίας των σπουδαστών αυτών στην επιχείρηση στο Π.Σ.  ΕΡΓΑΝΗ  του Υπουργείου Εργασίας  με το έντυπο Ε3-4 .


Σημαντική ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Προς αποφυγή παρερμηνειών ή λανθασμένης πληροφόρησης θα πρέπει να τονίσουμε ότι για τους πρακτικά ασκούμενους μαθητές των Ι.Ε.Κ. δεν ισχύει γενικά ως Κανόνας ότι δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού δεδομένου ότι για τους ασκούμενους πρακτικά σπουδαστές   των Ι.Ε.Κ. και Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις υπάρχει ρητή υποχρέωση για  αναγραφή αυτών στον πίνακα προσωπικού των επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.

Copyright 2018 Επιστημονική Ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει τους Εμπορικούς Συλλόγους και την αγορά για τις ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις  2018

Με την ευκαιρία της διενέργειας των εαρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 2 Μαΐου, η ΕΣΕΕ με εγκύκλιό της στις Εμπορικές Ομοσπονδίες και όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας, έδωσε οδηγίες και διευκρινίσεις, για την έναρξη των εκπτώσεων και την προσήκουσα διενέργειά τους, καθώς και για τη λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ν. 4177/2013, ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται καταρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ωστόσο μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου και δημοσιεύεται μέσα στον Δεκέμβριο κάθε έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων.

Η αργία της Πρωτομαγιάς για το 2018

     Για την εορτή της 1ης Μαΐου, η οποία εφέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη, μετά την έκδοση του Ν. 4468/2017, με το άρθρο 14 του οποίου η μέρα αυτή καθιερώθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας και καταργήθηκε το προηγούμενο καθεστώς της κήρυξης της εορτής αυτής ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας με την έκδοση κάθε χρόνο σχετικής Υ.Α., θα έχουν εφαρμογή τα εξής:


Με βάση το Β.Δ. 748/66 για την εορτή αυτή  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές ημέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β. Δ/τος.
     Να σημειωθεί ότι για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, σε περίπτωση σύμπτωσης της ημέρας αυτής (1-5-2018) με προγραμματισμένο ρεπό, το ρεπό τους πραγματοποιείται κανονικά κατά την ημέρα αυτή και δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της ίδιας ή της επομένης εβδομάδας. Οι δε εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και αμείβονται με ημερομίσθιο, αν μεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή,

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος ΠΟΛ 1075 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017.

Loading...


 

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών τους, μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18 Aπριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών τ. ΟΕΚ στο www.oaed.gr

Τίθεται αύριο σε λειτουργία στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 52246/3173/2018/26.01.18 για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198
Τ.Κ. 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πληροφορίες: Θ. Αλαμπάση
Τηλ.: 213 2125660    

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13/4/2018

Αρ. Πρωτ.:40597

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017.

Στις 29 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. 130060/27-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) «Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α' 62)».

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της ως άνω ΚΥΑ:

Επί του άρθρου 2 - Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4469/2017

Οι οφειλέτες με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς όλους τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, Κ.Ε.Α.Ο., πιστωτικά ιδρύματα, κ.λ.π.) που ανέρχονται από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) και δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4469/2017, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr), με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

4°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 81%

Αέρας: 14.48 km/h

  • 04 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 7°C 1°C

  • 05 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 5°C 1°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή