»21-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka_1.pdf)  »18-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka.pdf)  »16-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  »15-1-2019 Γεν. Έγγραφο Σ61/2/50588 Εθνική Σύνταξη. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών (egg_s61_2_50588.pdf)  »14-1-2019 Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ (egg_25_47039.pdf)  »8-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. (egg_s80_1_16692_b.pdf)  »31-12-2018 Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης. (egg_s40_81_1546886.pdf)  »31-12-2018 Αρ Αποφ. Φ.80100/50885/3033 ΦΕΚ Β' 5987 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. (fek_b_5987_2018.pdf)  »27-12-2018 Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001) (egg_68377_3248.pdf)  »24-12-2018 Εγκύκλιος 52 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (egg_52_efka.pdf)  »20-12-2018 ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (0,24%) έτους 2019 (laek_024_2019.pdf)  »20-12-2018 Εγκύκλιος Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης για τη χορήγηση της άδειας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εργαζομένων , θα ισχύσουν τα όσα εφαρμόστηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου τα οποία είναι τα εξής :

Η άδεια αυτή εξαρτάται από την απόσταση της μετακίνησης του δικαιούχου και ορίζεται ως εξής:

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    

 

     Με το άρθρο 80 του Ν.4144/2013 είχε ορισθεί ότι για την πραγματοποίηση της νόμιμης υπερωριακής εργασίας των μισθωτών δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη άδεια του ΣΕΠΕ, ούτε καν η προαναγγελία της, και απαιτείται μόνο η συμπλήρωση στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών των στοιχείων που έχει ορίσει το άρθρο 13 του Ν.3846/2010, όπως συμπληρώνονται με το νέο αυτό νόμο, και η ενημέρωση απλά του ΣΕΠΕ τον επόμενο μήνα, για το ποιες και πόσες ώρες υπερωριακής εργασίας έχει συμπληρώσει κάθε εργαζόμενος, προκειμένου να μην υπερβεί το από το νόμο επιτρεπόμενο ετήσιο ανώτατο όριο υπερωριών (120 ή 60, αναλόγως σε ποια διάταξη θεμελιώνει κάθε εργαζόμενος το δικαίωμά του για την πρόσθετη εργασία του αυτή). Το Ειδικό αυτό Βιβλίο πρέπει

Συνέπειες στις ΑΠΟΔΟΧΕΣ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ από την ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 6ΗΜΕΡΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

        Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και στην εταιρεία μας για τις συνέπειες στις αποδοχές των εργαζομένων οι οποίοι, κατά το χρόνο ισχύος της Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονταν και η οποία έληξε και παρήλθε το τρίμηνο της μετενέργειάς της, εργάζονταν με 5θήμερο και υπέγραψαν τροποποιητική ατομική σύμβαση με τον εργοδότη τους και συμφώνησαν να εργάζονται στο εξής με 6ήμερο, το Υπουργείο Εργασίας κοινοποίησε το αριθμ. 17235/509/11-6-2013 έγγραφό του με το οποίο δίδονται σαφείς και αιτιολογημένες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκεκριμένα με το έγγραφο αυτό το Υπουργείο Εργασίας απαντά θεμελιωμένα και με βάση τη νομοθεσία που ισχύει από το 2005, ότι παρά την αύξηση των ημερών εργασίας των εργαζομένων από 5 σε 6, οι εβδομαδιαίες αποδοχές τους δεν μεταβάλλονται εφόσον και αν οι ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας τους παραμένουν (στην πλήρη απασχόληση) στις 40. Δηλαδή ενώ στην 5θήμερη εργασία οι εργαζόμενοι εργάζονταν 5 μεν ημέρες αλλά επί 8 ώρες την ημέρα και συνολικά 40 ώρες, στην 6ήμερη εργασία θα εργάζονται 6 ώρες και 40 λεπτά την ημέρα, δηλαδή συνολικά πάλι 40 ώρες την εβδομάδα.

Το ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ  και ποιοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα το δικαιούνται ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και των λοιπών ΚΛΑΔΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε.                       

Tο επίδομα γάμου όπως  προβλέπεται, τόσο από την Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε., για όσους αμείβονται με αυτή, ρυθμίζεται  για όλους τους εργαζομένους της χώρας, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΠΥΣ 6/2012), για τις κλαδικές Σ.Σ.Ε./Δ.Α., που ισχύουν από 14-2-2012 και τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, για την ΕΓΣΣΕ, που ισχύουν από 12-11-2012. Ειδικότερα:

Δήλωση ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

 

   Οι εργοδότες υποχρεούνται, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του Άρθρου 6 του Ν. 2972/01, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 65 του Ν. 3996/11, να αναγγείλουν στον ΟΑΕΔ, μέσα σε οκτώ ημέρες, και να γνωστοποιείται με το έντυπο Ε 5 στο Πληροφοριακό Σύστημα Π.Σ. Εργάνη,  κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, πέραν των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας ΟΑΕΔ, για αναγγελία πρόσληψης και καταγγελίας της σύμβασης μισθωτού.

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής και εφόσον η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο.

Συνοπτική παρουσίαση των ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ με την  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Υ.Σ. 6 / 28-2-2012 για τις ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 Α. Εργαζόμενοι ανειδίκευτοι εργάτες και υπάλληλοι που αμείβονται αποκλειστικά με την Εθνική Γενική ΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ).

 1. Εφόσον στη σύμβαση εργασίας ενός ανειδίκευτου εργάτη ή υπαλλήλου αναφέρεται ρητά ότι θα αμείβεται με την ΕΓΣΣΕ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει κάποιο πρόσθετο ποσό οικειοθελώς από τον εργοδότη του, μείωση των αποδοχών του μπορεί να γίνει μονομερώς από τον εργοδότη αναδρομικά από 14-2-2012 ή αργότερα κατά τη κρίση του εργοδότη, σε ποσοστό 22% επί των αποδοχών της ΕΓΣΣΕ του 2010, χωρίς να απαιτείται συμφωνία του εργαζομένου και χωρίς να υπογράφεται τροποποιητική ατομική σύμβαση ή να επιδίδεται νέα γνωστοποίηση των όρων εργασίας τους του ΠΔ 156/1994. Αν καταβάλλεται πρόσθετο ποσό κατά συμφωνία ή οικειοθελώς από τον εργοδότη αυτό θα εξακολουθήσει να προστίθεται στο μειωμένο νόμιμο ημερομίσθιο ή μηνιαίο μισθό. Αν όμως υπάρχει συμφωνία των μερών μπορεί να μειωθεί και αυτό σε οποιοδήποτε ποσό στο μέλλον.

 

Ποιές οι συνέπειες για τις ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ μετά την ψήφιση του ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/11"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΣΕ από ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" για την ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ κ.λπ.

Σε εκτέλεση του άρθρου 22 του Συντάγματος του έτους 1975, ψηφίσθηκε ο νόμος 1876/1990 με σκοπό την απελευθέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τον κρατικό παρεμβατισμό που είχε θεσμοθετήσει ο μέχρι τότε ισχύων νόμος 3239/1955, ο οποίος είχε ψηφισθεί κάτω από εντελώς διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και σκοπιμότητες της μεταπολεμικής εποχής.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

4°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 81%

Αέρας: 14.48 km/h

  • 04 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 7°C 1°C

  • 05 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 5°C 1°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή