»16-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ.10568/222 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων (egg_f80000_10568_222.pdf)  »16-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ.10572/223 Παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του ν.4387/2016 (egg_f80000_10572_223.pdf)  »16-2-2018 Έγγραφο 237064 Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών (egg_237064.pdf)  »16-2-2018 Εγκύκλιος 7 ΕΦΚΑ Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 1/1/2018 (egg_7_efka.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.3376/73 Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα - (ασφάλιση Μηχανικών- Δικηγόρων) (egg_d.15_3376_73.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.9290/183 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα (egg_d.15_9290_183.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ9187/183 Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης (για συνταξιοδότηση) του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (f80000_9187_183.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος 31547/9662 Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο (egg_31547_9662.pdf)  »14-2-2018 Γενικό Έγγραφο Δ.ΑΣΦ.189/222242 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών (egg_189_222242.pdf)  »12-2-2018 Εγκύκλιος Φ.10035/οικ.9242/189 Απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών. (egg_f10035_9242_189.pdf)  »12-2-2018: Έγγραφο Β/7/οικ7713/466 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17. (egg_B_7_7713_466.pdf)  »9-2-2018 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ50/8/203632 Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, άρθρο 12 του Ν. 4387/2016, άρθρο 1 του Ν. 4499/2017 (egg_s50_8_2013632.pdf)  

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

...ως μισθός θεωρείται κάθε παροχή, την οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη σύμβαση ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον εργαζόμενο, ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας. Πέραν του μισθού, όμως, ενδέχεται κατά τη διάρκεια της συμβάσεως ο εργοδότης να προβαίνει σε διάφορες, πρόσθετες παροχές προς τον εργαζόμενο, σε χρήμα ή σε είδος, τις οποίες δεν χορηγεί από νομική υποχρέωση, αλλά για ποικίλους λόγους ευαρέσκειας ή σκοπιμότητας, απλά και μόνο επειδή ο ίδιος το θέλει (= εκουσίως, από ελευθεριότητα). Οι παροχές αυτές, που δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού, αποκαλούνται συνήθως "οικειοθελείς".

Ο εργοδότης κατέστησε γνωστό στον εργαζόμενο ότι η παροχή χορηγείται με την "επιφύλαξη ελευθεριότητας". Η επιφύλαξη έχει την έννοια ότι ο εργοδότης χορηγεί μεν την παροχή με τη θέλησή του, αλλά επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τη διακόψει, οποτεδήποτε, μονομερώς και αναιτιολόγητα, όταν και πάλι ο ίδιος το θελήσει.

Διαφορετική έννοια και λειτουργία ως προς την "επιφύλαξη ελευθεριότητας" έχει η διατύπωση της "ρήτρας ανακλήσεως" κατά την έναρξη χορήγησης της οικειοθελούς παροχής (ΑΚ 185, 186). Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα ανάκλησης δεν εμποδίζει τη δημιουργία επιχειρησιακής συνήθειας και, κατ' επέκταση, σιωπηρής συμβατικής δέσμευσης του εργοδότη και αντίστοιχης αξίωσης του εργαζόμενου για την καταβολή της παροχής, όταν αυτή χορηγείται σταθερά και ομοιόμορφα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης, όμως, έχει την ευχέρεια να ανατρέψει την κατάσταση αυτή, ασκώντας με μονομερή, απευθυντέα δήλωσή του το δικαίωμα ανακλήσεως. Η διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων έγκειται στο ότι στην πρώτη ("επιφύλαξη ελευθεριότητας") δεν γεννιέται αξίωση του εργαζόμενου για να λάβει την παροχή, ενώ στη δεύτερη ("ρήτρα ανακλήσεως") γεννιέται τέτοια αξίωση, η οποία απόλλυται για το μέλλον, μετά την άσκηση του δικαιώματος ανακλήσεως.

 

Α.Π. 1174/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Β1 Πολιτικό Τμήμα

Αρείου Πάγου Α.Π. 1/ 2017

Περίληψη

Ηλεκτρονικά μηνύματα ( e-mails ) εργαζομένων σε ανώνυμη εταιρεία προς ανταγωνιστές της από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που τους είχε διαθέσει η εταιρεία και ήταν ιδιοκτησίας της.
Παραίτηση των εργαζομένων και διαγραφή από αυτούς των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αναζήτηση από την εταιρεία και επαναφορά από τους σκληρούς δίσκους των διαγραμμένων αρχείων. Αγωγές της εταιρείας κατά των εργαζομένων για αποζημίωση λόγω αθεμίτου ανταγωνισμού. Το πρωτοδικείο και το εφετείο δεν έλαβαν υπόψη τα ανασυρθέντα έγγραφα , ως αποτελούντα παράνομα αποδεικτικά μέσα κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Άρθρο 19 του Συντάγματος. Το απόρρητο των επιστολών και της επικοινωνίας είναι απαραβίαστο. Ερμηνεία. Η προστασία του απορρήτου αφορά και τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Η προστασία του απορρήτου εντοπίζεται κατά το στάδιο της επικοινωνίας και τελειώνει από την στιγμή που ο παραλήπτης λάβει γνώση του περιεχομένου του μηνύματος. Μετά την επικοινωνία τα ηλεκτρονικά μηνύματα που διατηρεί ο αποστολέας ή ο παραλήπτης τους σε τυπωμένη μορφή ή στον υπολογιστή του δεν εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 19 του Συντάγματος ,αλλά σε εκείνο των διατάξεων 9 και 9 Α αυτού.

 Αρείου Πάγου Α.Π. 459/2016

Απόφαση 459 / 2016    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)


Αριθμός 459/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1’ Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Στυλιανή Γιαννούκου, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, Χαράλαμπο Μαχαίρα, Γεώργιο Αναστασάκο, Σοφία Καρυστηναίου και Μαρία Νικολακέα, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 6 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:

Αρείου Πάγου Α.Π. 939/2015

Η απόφαση του εργοδότη για μεταφορά του εργαζομένου (Μετάθεση) σε άλλο τόπο παροχής της εργασίας του αποτελεί αρχικά περιεχόμενο του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, εκτός αν με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο εργαζόμενος ορίζεται ρητά ο τόπος εργασίας του μισθωτού, χωρίς το δικαίωμα του εργοδότη μετακίνησής του σε άλλο τόπο. Κάθε μεταβολή του τόπου παροχής της εργασίας του μισθωτού που έχει συμφωνηθεί αποτελεί βλαπτική μεταβολή του εργαζομένου.

Μον. Πρωτ. Αγρινίου  331/2015

Συντρέχει περίπτωση βλαπτικής – καταχρηστικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας μισθωτού όταν ο εργοδότης, στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησής του και της εφαρμογής μονομερώς συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, επιβάλλει το σύστημα αυτό χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες προϋποθέσεις ή κατά κατάχρηση του διευθυντικού του δικαιώματος.

Αρείου Πάγου  893/2015

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 435/1976, (όπως ισχύουν σήμερα μετά το άρθρο 1 του Ν. 3385/2005), οι μισθωτοί που απασχολούνται νομίμως πέραν από τα επιτρεπόμενα, για κάθε κατηγορία μισθωτών, ανώτατα χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας, δικαιούνται αμοιβής για κάθε ώρα τέτοιας απασχόλησης ίσης προς το καταβαλλόμενο ωρομίσθιό τους, αυξημένο κατά τα οριζόμενα ποσοστά (βλ. Το άρθρου 74 του Ν. 3863/2010), ενώ οι μισθωτοί που παρέχουν μη νόμιμη υπερωριακή εργασία, δικαιούνται από τη πρώτη ώρα, πέραν από τον πλουτισμό που απόκτησε ο εργοδότης χωρίς νόμιμη αιτία, και πρόσθετη αποζημίωση ίση προς το 100% (Σήμερα 80% με βάση το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010) του καταβαλλόμενου ωρομισθίου τους.

Αρείου Πάγου Α.Π. 972/2015

Υπάλληλος μπορεί να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 2655/1953 και εργαζόμενος που έχει περιορισμένες γραμματικές γνώσεις, αν απασχολείται με αντικείμενο που απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και υπευθυνότητα όπως στην περίπτωση ψυκτικού, ο οποίος απασχολήθηκε ως εργοδηγός, συντονίζοντας την εργασία περισσοτέρων συνεργείων σε διαφορετικά έργα, παρακολουθώντας την πρόοδο των εργασιών της επιχείρησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαχειριζόμενος χρήματα και μηχανήματα.

Άρειος Πάγος Α.Π. 860/2015

Η απαρίθμηση των λόγων του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1264/82 για τους οποίους επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου των συνδικαλιστικών στελεχών είναι περιοριστική, και δεν επιδέχεται διεύρυνση. Αν δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του Ν. 1264/82 η καταγγελία της σύμβασης των συνδικαλιστών αυτών είναι άκυρη. Η επίκληση της προστασίας από τον προστατευόμενο συνδικαλιστή για τη λήψη αποδοχών υπερημερίας και για επαναπρόσληψή του μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική όταν η συμπεριφορά του εξέρχεται από τα όρια της συνδικαλιστικής δράσης και φθάνει μέχρι τη διάπραξη ποινικού αδικήματος σε βάρος του εργοδότη ή όταν με πράξεις ή παραλείψεις του έχει καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία της επιχείρησης ή του τμήματος το οποίο εργάζεται.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συννεφιά

15°C

ΑΘΗΝΑ

Συννεφιά

Υγρασία: 69%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 21 ΦΕΒ 2018

    Rain 15°C 8°C

  • 22 ΦΕΒ 2018

    Κυρίως Συννεφιά 15°C 10°C

Κύλιση στην Αρχή