»17-8-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Σ81/41/999429 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4316/2014 περί προσδιορισμού του μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου ενός ευρώ προς επιτόκιο 4,56% από 2 έως 800 δόσεις. (egg_81_41_999429.pdf)  »14-8-2018 Εγκύκλιος 35 ΕΦΚΑ Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου (egg_35_efka.pdf)  »13-8-2018 Εγκύκλιος 34 ΕΦΚΑ Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα (egg_34_efka.pdf)  »9-8-2018 Εγκύκλιος Δ.ΑΣΦ. 831/982402: Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η΄ του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών (egg_831_982402.pdf)  »6-8-2018 Εγκύκλιος Δ12α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 42979/1044 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4554/2018 (egg_42979_1044.pdf)  »2-8-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ 787/958407 Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους (egg_787_958407.pdf)  »1-8-2018 Ατομική Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.146/2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) – Χρόνος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές – Εκτέλεση δικαστικής απόφασης – Δυνατότητα νέου καταλογισμού των αξιώσεων. (egg_gnomodotisi_146_2018_nsk.pdf)  »27-7-2018 Εγκύκλιος Φ11221/493/5 Σύνταξη λόγω θανάτου (egg_11221_493_5.pdf)  »26-7-2018 Εγκύκλιος 41366/1888 Εφαρμογή για το έτος 2018 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001). (egg_41366_1888.pdf)  »26-7-2018 Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. (egg_770_934585.pdf)  »26-7-2018 Απόφαση 39278/1823 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας (fek_b_3001_2018.pdf)  »25-7-2018 Εγκύκλιος 33 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους. (egg_33_efka.pdf)  

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

...ως μισθός θεωρείται κάθε παροχή, την οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη σύμβαση ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον εργαζόμενο, ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας. Πέραν του μισθού, όμως, ενδέχεται κατά τη διάρκεια της συμβάσεως ο εργοδότης να προβαίνει σε διάφορες, πρόσθετες παροχές προς τον εργαζόμενο, σε χρήμα ή σε είδος, τις οποίες δεν χορηγεί από νομική υποχρέωση, αλλά για ποικίλους λόγους ευαρέσκειας ή σκοπιμότητας, απλά και μόνο επειδή ο ίδιος το θέλει (= εκουσίως, από ελευθεριότητα). Οι παροχές αυτές, που δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού, αποκαλούνται συνήθως "οικειοθελείς".

Ο εργοδότης κατέστησε γνωστό στον εργαζόμενο ότι η παροχή χορηγείται με την "επιφύλαξη ελευθεριότητας". Η επιφύλαξη έχει την έννοια ότι ο εργοδότης χορηγεί μεν την παροχή με τη θέλησή του, αλλά επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τη διακόψει, οποτεδήποτε, μονομερώς και αναιτιολόγητα, όταν και πάλι ο ίδιος το θελήσει.

Διαφορετική έννοια και λειτουργία ως προς την "επιφύλαξη ελευθεριότητας" έχει η διατύπωση της "ρήτρας ανακλήσεως" κατά την έναρξη χορήγησης της οικειοθελούς παροχής (ΑΚ 185, 186). Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα ανάκλησης δεν εμποδίζει τη δημιουργία επιχειρησιακής συνήθειας και, κατ' επέκταση, σιωπηρής συμβατικής δέσμευσης του εργοδότη και αντίστοιχης αξίωσης του εργαζόμενου για την καταβολή της παροχής, όταν αυτή χορηγείται σταθερά και ομοιόμορφα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης, όμως, έχει την ευχέρεια να ανατρέψει την κατάσταση αυτή, ασκώντας με μονομερή, απευθυντέα δήλωσή του το δικαίωμα ανακλήσεως. Η διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων έγκειται στο ότι στην πρώτη ("επιφύλαξη ελευθεριότητας") δεν γεννιέται αξίωση του εργαζόμενου για να λάβει την παροχή, ενώ στη δεύτερη ("ρήτρα ανακλήσεως") γεννιέται τέτοια αξίωση, η οποία απόλλυται για το μέλλον, μετά την άσκηση του δικαιώματος ανακλήσεως.

 

Α.Π. 1174/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Β1 Πολιτικό Τμήμα

Αρείου Πάγου Α.Π. 1/ 2017

Περίληψη

Ηλεκτρονικά μηνύματα ( e-mails ) εργαζομένων σε ανώνυμη εταιρεία προς ανταγωνιστές της από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που τους είχε διαθέσει η εταιρεία και ήταν ιδιοκτησίας της.
Παραίτηση των εργαζομένων και διαγραφή από αυτούς των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αναζήτηση από την εταιρεία και επαναφορά από τους σκληρούς δίσκους των διαγραμμένων αρχείων. Αγωγές της εταιρείας κατά των εργαζομένων για αποζημίωση λόγω αθεμίτου ανταγωνισμού. Το πρωτοδικείο και το εφετείο δεν έλαβαν υπόψη τα ανασυρθέντα έγγραφα , ως αποτελούντα παράνομα αποδεικτικά μέσα κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Άρθρο 19 του Συντάγματος. Το απόρρητο των επιστολών και της επικοινωνίας είναι απαραβίαστο. Ερμηνεία. Η προστασία του απορρήτου αφορά και τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Η προστασία του απορρήτου εντοπίζεται κατά το στάδιο της επικοινωνίας και τελειώνει από την στιγμή που ο παραλήπτης λάβει γνώση του περιεχομένου του μηνύματος. Μετά την επικοινωνία τα ηλεκτρονικά μηνύματα που διατηρεί ο αποστολέας ή ο παραλήπτης τους σε τυπωμένη μορφή ή στον υπολογιστή του δεν εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 19 του Συντάγματος ,αλλά σε εκείνο των διατάξεων 9 και 9 Α αυτού.

 Αρείου Πάγου Α.Π. 459/2016

Απόφαση 459 / 2016    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)


Αριθμός 459/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1’ Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Στυλιανή Γιαννούκου, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, Χαράλαμπο Μαχαίρα, Γεώργιο Αναστασάκο, Σοφία Καρυστηναίου και Μαρία Νικολακέα, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 6 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:

Αρείου Πάγου Α.Π. 939/2015

Η απόφαση του εργοδότη για μεταφορά του εργαζομένου (Μετάθεση) σε άλλο τόπο παροχής της εργασίας του αποτελεί αρχικά περιεχόμενο του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, εκτός αν με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο εργαζόμενος ορίζεται ρητά ο τόπος εργασίας του μισθωτού, χωρίς το δικαίωμα του εργοδότη μετακίνησής του σε άλλο τόπο. Κάθε μεταβολή του τόπου παροχής της εργασίας του μισθωτού που έχει συμφωνηθεί αποτελεί βλαπτική μεταβολή του εργαζομένου.

Μον. Πρωτ. Αγρινίου  331/2015

Συντρέχει περίπτωση βλαπτικής – καταχρηστικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας μισθωτού όταν ο εργοδότης, στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησής του και της εφαρμογής μονομερώς συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, επιβάλλει το σύστημα αυτό χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες προϋποθέσεις ή κατά κατάχρηση του διευθυντικού του δικαιώματος.

Αρείου Πάγου  893/2015

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 435/1976, (όπως ισχύουν σήμερα μετά το άρθρο 1 του Ν. 3385/2005), οι μισθωτοί που απασχολούνται νομίμως πέραν από τα επιτρεπόμενα, για κάθε κατηγορία μισθωτών, ανώτατα χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας, δικαιούνται αμοιβής για κάθε ώρα τέτοιας απασχόλησης ίσης προς το καταβαλλόμενο ωρομίσθιό τους, αυξημένο κατά τα οριζόμενα ποσοστά (βλ. Το άρθρου 74 του Ν. 3863/2010), ενώ οι μισθωτοί που παρέχουν μη νόμιμη υπερωριακή εργασία, δικαιούνται από τη πρώτη ώρα, πέραν από τον πλουτισμό που απόκτησε ο εργοδότης χωρίς νόμιμη αιτία, και πρόσθετη αποζημίωση ίση προς το 100% (Σήμερα 80% με βάση το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010) του καταβαλλόμενου ωρομισθίου τους.

Αρείου Πάγου Α.Π. 972/2015

Υπάλληλος μπορεί να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 2655/1953 και εργαζόμενος που έχει περιορισμένες γραμματικές γνώσεις, αν απασχολείται με αντικείμενο που απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και υπευθυνότητα όπως στην περίπτωση ψυκτικού, ο οποίος απασχολήθηκε ως εργοδηγός, συντονίζοντας την εργασία περισσοτέρων συνεργείων σε διαφορετικά έργα, παρακολουθώντας την πρόοδο των εργασιών της επιχείρησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαχειριζόμενος χρήματα και μηχανήματα.

Άρειος Πάγος Α.Π. 860/2015

Η απαρίθμηση των λόγων του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1264/82 για τους οποίους επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου των συνδικαλιστικών στελεχών είναι περιοριστική, και δεν επιδέχεται διεύρυνση. Αν δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του Ν. 1264/82 η καταγγελία της σύμβασης των συνδικαλιστών αυτών είναι άκυρη. Η επίκληση της προστασίας από τον προστατευόμενο συνδικαλιστή για τη λήψη αποδοχών υπερημερίας και για επαναπρόσληψή του μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική όταν η συμπεριφορά του εξέρχεται από τα όρια της συνδικαλιστικής δράσης και φθάνει μέχρι τη διάπραξη ποινικού αδικήματος σε βάρος του εργοδότη ή όταν με πράξεις ή παραλείψεις του έχει καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία της επιχείρησης ή του τμήματος το οποίο εργάζεται.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

30°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 32%

Αέρας: 28.97 km/h

  • 19 ΑΥΓ 2018

    Ηλιοφάνεια 32°C 26°C

  • 20 ΑΥΓ 2018

    Ηλιοφάνεια 31°C 26°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή