Loading...

Γραφτείτε Συνδρομητές

Το περιοδικό είναι ηλεκτρονικό και σας δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης μέχρι 10 σελίδες.

Η ανάγνωση του περιοδικού γίνεται σε 2 συσκευές της επιλογής σας.Για επιπλέον ανάγνωση σε συσκευές σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

Το περιοδικό κυκλοφορεί στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
περιεχόμενα...

Αρθρογραφία …

 • Συνέπειες ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην αγορά εργασίας
 • Υποχρεώσεις των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό προς το Σ.ΕΠ.Ε.
 • Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μετά το άρθρο 42 του Ν. 3986/2011
 • Οι αλλαγές που έχουν επέλθει για τους Καθηγητές Φροντιστηρίων και κέντρων Ξένων Γλωσσών με το ν. 4415/2016, τις σχετικές Υ.Α. μέχρι την εγκ. 45/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.
 • Εθνική σύνταξη: Ποιοι την δικαιούνται; Ποιά τα ποσά μειωμένης & πλήρους;
 • Τι σημαίνει: Εργατικό ατύχημα
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
 • Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε!

Ανακοινώσεις …

 • Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του εντύπου Ε.11 για τις άδειες των εργαζομένων που χορηγήθηκαν μέσα στο έτος 2017
 • Η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων κατά τις εορτές της 1ης και της 6ης Ιανουαρίου 2018

Περιλήψεις Νομολογίας …

 • Αρείου Πάγου 114/2017 | Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας από τους μισθωτούς
 • Αρείου Πάγου 846/2015 | Καταγγελία των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού ξενοδοχείων που λειτουργούν εποχιακά
 • Αρείου Πάγου 481/2017 | Θάνατος μισθωτού και λήξη της σύμβασής του

Νόμοι. έγγραφα, αποφάσεις κ.λπ. …

 • Έγγραφο Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565 του ΕΦΚΑ «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για το 2018»
 • Απόφαση Υπ. Εργασίας 59450/1062/13.12.2017 «Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

Αρθρογραφία ...

 • Η πολυνομία και οι συχνές τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας - – Συνέπειες στη σωστή εφαρμογή τους
 • Το Επίδομα (δώρο) Εορτών Χριστουγέννων / Νέου Έτους με πίνακες & παραδείγματα
 • Πως συνταξιοδοτούνται οι εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (με παραδείγματα)
 • Γονική άδεια εργαζομένων λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
 • Περιπτώσεις ασθένειας εργαζομένων που συμπίπτει με άλλο λόγο αποχής τους από την εργασία τους.
 • Φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Τι σημαίνει «διαθεσιμότητα μισθωτού στο ιδιωτικό Δίκαιο»
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών για την απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών μας
 • Νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2017
 • Η λειτουργία των καταστημάτων και η αμοιβή και η ασφάλιση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων 2017 & νέου έτους 2018 - Τρεις Κυριακές η λειτουργία των καταστημάτων κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017
 • Περιλήψεις νομολογίας σχετικά με i) Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου κατά τη διάρκεια συστήματος εκ περιτροπής εργασίας ii) Την έννοια αδήλωτου μισθωτού που δικαιολογεί την επιβολή του σχετικού προστίμου και iii) Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου γυναίκας εργαζομένης μετά τον τοκετό της και πριν την συμπλήρωση 18 μηνών … και άλλα πολλά!!ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

Αρθρογραφία ...

    •    Τα υψηλά πρόστιμα κατά των παραβατών εργοδοτών και η πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
    •    Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας.
    •    Χρόνοι ασφάλισης που δεν αναγνωρίζονται ως χρόνοι ασφάλισης στα ΒΑΡΕΑ.
    •    Φορολογική αντιμετώπιση εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
    •    Τι σημαίνει άκυρη σύμβαση.
    •    Επιδότηση μαθητείας προγράμματος «μεταλυκειακού έτους».
    •    Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας.
    •    Περιλήψεις νομολογίας σχετικά τη λήψη κανονικής άδειας, οικειοθελείς παροχές σε χρήμα ή σε είδος και αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης.
    •    Έγγραφα, ανακοινώσεις … και άλλα πολλά!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

Αρθρογραφία ...

 • Το τέλος των μνημονίων & οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα

 • Ασφάλιση απασχολούμενων σε εργοδότες με τους οποίους
  είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού

 • Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων του Ν. 1876/1990

 • Σύμβαση μαθητείας/πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ., των Σπουδαστών των ΙΕΚ και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

 • Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του ετήσιου πίνακα προσωπικού & λοιπές περιπτώσεις

 • Βιβλίο εργασίας απασχόλησης γεωργικών εργατών & αλιεργατών

 • Οι μεταβολές που επέρχονται στις εργασιακές σχέσεις μετά το Ν. 4488/2017 που ψηφισε πρόσφατα η Βουλή

 • Τι σημαίνει: Έδρα εργοδότη & εκτός έδρας εργασία ...

 • Άδεια σχολικής παρακολούθησης

Οι συνδρομητές μας ρωτούν... εμείς απαντούμε! ανακοινώσεις

 • Η αμοιβή για την ημέρα εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2017

 • Νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2017 . περιλήψεις νομολογίας ...

 • Απόφαση Αρείου Πάγου Α.Π. 877/2017 | Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου για οικονομοτεχνικούς λόγους αποφάσεις, έγγραφα, εγκύκλιοι κ.λπ. ...

 • Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. 33 /19.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος.»

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

 • Το δικαίωμα των πολιτών στην εργασία
 • Συνδικαλιστικά στελέχη | Προστασία & Άδεια
 • Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία & συντάξεις (άρθρο 14 ν. 4172/2013)
 • Απασχόληση & αμοιβή ανηλίκων μισθωτών που συνάπτουν σύμβαση μαθητείας
 • Αποζημίωση απόλυσης εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων
 • Σύμπτωση ετήσιας κανονικής άδειας με άλλες άδειες
 • Τι σημαίνει; Ασφαλιστικές εισφορές υπερ Ε.Φ.Κ.Α.
 • Οι συνδρομητές μας ρωτούν... εμείς απαντούμε!
 • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους κατά την αργία της 15ης Αυγούστου 2017
 • Η νέα απόφαση για τη λειτουργία των καταστημάτων των περιοχών των νομών Αττικής & Θεσ/κης
 • Περιλήψεις νομολογίας, εγκυκλίους … και άλλα!!

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

 • Άμεση ανάγκη ανάκαμψης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στη Χώρα μας
 • Εργασία εκτός έδρας
 • Ομαδικές απολύσεις εργαζομένων
 • Κωδικοί & ποσοστά εισφορών των μισθωτών που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ - ΤΣΕΥΠ), ο οποίος από 1.1.2017 εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ
 • Υπολογισμός εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Τ.Α.Ν.
 • Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία & συντάξεις (άρθρο 14 ν. 4172/2013)
 • Πρόληψη θερμικής καταπόνησης εργαζομένων
 • Παράλληλη ασφάλιση | Άρθρο 36 του Ν. 4387/2016
 • Τι σημαίνει; Μετενέργεια των Σ.Σ.Ε./Δ.Α.
 • Περιλήψεις νομολογίας, εγκυκλίους … και άλλα!!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

 • Το ζήτημα της Κυριακής λειτουργίας των καταστημάτων
 • Αναστολή της σύμβασης εργασίας – Συνέπειες
 • Συνταξιούχοι του ΟΓΑ που συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα
 • Γονική άδεια ανατροφής
 • Κωδικοί & ποσοστά εισφορών των μισθωτών που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ - ΤΑΙΣΥΤ), ο οποίος από 1.1.2017 εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ
 • ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα
 • Οι παροχές σε είδος φορολογικά εξεταζόμενες
 • Τι σημαίνει: Καταγγελία σύμβασης εργασίας
 • Η αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος
 • Νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2017
 • Η νέα Υ.Α. 22528/430/18-5-2017 για την υποχρεωτική καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων μέσω τραπεζικών λογαριασμών
 • Περιλήψεις νομολογίας, αποφάσεις … και άλλα!!

ΜΑΪΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

•    Διάκριση της σύμβασης έργου και σύμβασης δανεισμού
•    Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ως όρος των Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων
•   Ποσοστά εισφορών εργαζομένων στο Θέαμα
•   Τι σημαίνει: Σύμβαση τηλεργασίας
•   Άρθρο 36 του Ν. 4387/16 - Παράλληλη ασφάλιση
•   Οι παροχές σε είδος φορολογικά εξεταζόμενες
•   Περιλήψεις νομολογίας, αποφάσεις … και άλλα!!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

•    Ανάγκη να επιστρέψει στους κοινωνικούς εταίρους το δικαίωμα καθορισμού των κατωτάτων ορίων αποδοχών των εργαζομένων
•    Πλήρης & αναλυτικός οδηγός για τις εισφορές μελών Δ.Σ. με παραδείγματα και τρόπος απεικόνισης στην Α.Π.Δ.
•    Παροχές μητρότητας (Κυοφορίας – Λοχείας)
•    Λιανική Τιμή προ Φόρων για την αμοιβή σε είδος από τη χρήση εταιρικού οχήματος
•    Τι σημαίνει: Επίσχεση εργασίας
•    Δώρο εορτών Πάσχα
•    Ποσοστά Ασφάλισης και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των προσώπων που υπάγονται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (μπλοκάκια)
•    Ποσοστά Ασφάλισης και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των μισθωτών Υγειονομικών
•    Οι ημέρες αργίας της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς για το 2017
•    Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2017
•    Περιλήψεις νομολογίας, αποφάσεις
•    … και άλλα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...

• Ο κατ' επάγγελμα δανεισμός προσωπικού και η συμβολή του στη μείωση της ανεργίας 
• Η εθνική μας σύνταξη – Τρόπος υπολογισμού
• Τύπος, περιεχόμενο και προθεσμία υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων 
• Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα  • Ποσοστά Εισφορών Υπαγομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης[Ε.Φ.Κ.Α.] - Πίνακες
• Τι σημαίνει: Συρροή Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. στο ίδιο πρόσωπο 
• Χρόνος διατήρησης των καταστάσεων προσωπικού κ.λπ. εντύπων
• Τι ισχύει για την αργία της 25ης Μαρτίου 2017
• Περιλήψεις νομολογίας, Εγκύκλιοι … και άλλα!    

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 
περιεχόμενα...     

 • Ένας και μοναδικός τρόπος σωτήριας των ασφαλιστικών ταμείων
 • Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και οι συνέπειες τους στην Ελλάδα
 • Σταθερή προς το παρόν και φέτος η παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Τι σημαίνει: Υπηρεσία - Προϋπηρεσία
 • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους κατά την  Καθαρά Δευτέρα
 • Περιλήψεις νομολογίας, Εγκύκλιοι … και άλλα!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
περιεχόμενα...

 • Η περιπέτεια του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 και τα ερωτήματα για την δυνατότητα εφαρμογής του 
 • Απασχόληση προσωπικού με δανεισμό από ΕΠΑ 
 • Παρακολούθηση με κάμερες του χώρου εργασίας 
 • Η γνωστοποίηση των όρων εργασίας του Π.Δ. 156/94 
 • Τι σημαίνει; Μεταβίβαση επιχειρήσεων
 • Κυριακές που θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα της Χώρας κατά το έτος 2017 
 • Περιλήψεις νομολογίας, έγγραφα Υπ. Εργασίας / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ...και άλλα!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα
 • Παροχή εργασίας αποσπασμένων πολιτών - κρατών της Ε.Ε. στην Ελλάδα
 • Ασφάλιση απασχολούμενων με το κομμάτι (φασόν)
 • Επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων
 • Τι σημαίνει; Ομαδικές απολύσεις
 • Πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.
 • Δικαιώματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)
 • Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του εντύπου Ε.11 για τις άδειες των εργαζομένων που χορηγήθηκαν μέσα στο έτος 2016
 • Η τελευταία Κυριακή του έτους και η λειτουργία των καταστημάτων
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ...και άλλα!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας & οι συγγενικές της σχέσεις - προβληματισμοί και κίνδυνοι
 • Οι νέοι όροι απασχόλησης και απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
 • Η μακρά ασθένεια ως λύση της σύμβασης εργασίας
 • Ανοικτά τα καταστήματα κατά την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016
 • Τι σημαίνει; κατάχρηση δικαιώματος
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας Α.Μ.Ε.Α.
 • Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ...και άλλα!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Σ.ΕΠ.Ε. 
 • Ειδικότητες εργαζομένων για τις οποίες ισχύουν μικρότερα ωράρια εργασίας από τις 40 ώρες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
 • Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει για τους Καθηγητές Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών 
 • Ποσοστά εισφορών εργοδοτών & ασφαλισμένων 
 • Τι σημαίνει; Υποχρεωτική & αυτοδίκαιη ασφάλιση ...και άλλα!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Οι κανονικές άδειες ανάπαυσης των εργαζομένων 
 • Απασχολούμενοι συνταξιούχοι δημόσιου ως μισθωτοί η αυτοαπασχολούμενοι 
 • Συνέπειες για τους εργαζόμενους από τις αυθαίρετες (αδικαιολόγητες) απουσίες από την εργασία τους
 • Ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Συνεισπραττόμενων Οργανισμών ΟΑΕΔ - ΟΕΚ - ΟΕΕ
 • Τι σημαίνει; Διευθυντικό δικαίωμα 
 • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους κατά την αργία της 15ης Αυγούστου ...και άλλα!

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ παροχών
 • Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)
 •  Αμοιβή μισθωτών κατά τις ημέρες αργίας
 • Το νομικό περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.
 • Τι σημαίνει; Ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας από μισθωτό ...και άλλα!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Διευκολύνσεις των εργαζόμενων με οικογενειακές υποχρεώσεις
 • Το άρθρο 20 του ασφαλιστικού ν. 4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων 
 • Τι ισχύει σήμερα για τα επιδόματα ωρίμανσης, γάμου, ισολογισμού κ.λπ. που έπαυσαν να καταβάλλονται ή πάγωσαν με βάση την Π.Υ.Σ. 6//2012
 • Τι σημαίνει; Σύμβαση μαθητείας (ανήλικοι μισθωτοί)
 • Η αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος ...και άλλα!

ΜΑΪΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης παράλληλης απασχόλησης σε περισσότερες από μία ειδικότητες;
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης εργατοτεχνιτών οικοδόμων που εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου 
 • Παραγωγοί πωλήσεων (Πλασιέ)
 • Τι σημαίνει; Οικόσιτοι & οικιακοί μισθωτοί 
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών βάσει της ασφαλιστικής νομοθεσίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ...και άλλα!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Ημέρες ασφάλισης μερικώς απασχολούμενων
 • Εργασία εκτός έδρας Έννοια, Προϋποθέσεις, Αποζημίωση
 • Το επίδομα γάμου αμειβομένων με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Τι σημαίνει; Φορέας Συνταξιοδότησης
 • Επίδομα (Δώρο) εορτών Πάσχα
 • Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016
 • Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς ...και άλλα!

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Εγκατάσταση, χειρισμός & συντήρηση μηχανημάτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας αόριστου χρόνου κατόπιν υποβολής μήνυσης εναντίον του μισθωτού
 • Καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων με προειδοποίηση 
 • Υπολογισμός της προϋπηρεσίας των στρατευόμενων μισθωτών
 • Συνέπειες της παρόδου 3μήνου από τη λήξη των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. χωρίς υπογραφή νέας (Μετενέργεια)
 • Τι σημαίνει; Βλαπτική μεταβολή
 • Αμοιβή 6ης ημέρας με 5θήμερη εβδομαδιαία απασχόληση
 • Το επίδομα γάμου αμειβομένων με Κλαδικές κ.λπ. Σ.Σ.Ε. ...και άλλα!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Όρια βραχείας ασθενείας και άδεια
 • Η Σύμβαση τηλεργασίας ως μορφή ευέλικτης απασχόλησης
 • Μετάθεση των μισθωτών σε άλλο τόπο παροχής της εργασίας τους
 • Τι σημαίνει; Επιχειρηματική συνήθεια
 • Κυριακές που θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα της Χώρας κατά το έτος 2016
 • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης Λ.Α.Ε.Κ.
 • Δελτίο τύπου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Δώρο Χριστουγέννων στην Α.Π.Δ. ...και άλλα!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
περιεχόμενα...

 • Εισοδηματική ενίσχυση εργαζόμενων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
 • Ποιοι μισθωτοί θεωρούνται διευθυντικά στελέχη ή πρόσωπα εμπιστοσύνης που εξαιρούνται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
 • Το καθεστώς των εργαζομένων σε τουριστικά & επισιτιστικά επαγγέλματα 
 • Απασχόληση και αμοιβή ανήλικων μισθωτών που συνάπτουν σύμβαση μαθητείας
 • Τι σημαίνει; Χρονικά όρια εργασίας 
 • Εφευρέσεις κατά την εκτέλεση μισθωτής εργασίας 
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης εργαζόμενου με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας αορίστου χρόνου ...και άλλα!

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συννεφιά

8°C

ΑΘΗΝΑ

Συννεφιά

Υγρασία: 97%

Αέρας: 6.44 km/h

 • 22 ΙΑΝ 2018

  Κατα τόπους καταιγίδες 11°C 7°C

 • 23 ΙΑΝ 2018

  Κυρίως Συννεφιά 10°C 5°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή