»18-12-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ΄/οικ.66377/1797 Παρακράτηση οφειλών από την αναδρομική εφαρμογή του άρθρου 22 του ν.4488/2017 σε διοικητές, αναπληρωτές και υποδιοικητές νοσοκομείων (egg_d15_66377_1797.pdf)  »18-12-2018 Εγκύκλιος οικ.67315/3178 Δράσεις για την προστασία των εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο (egg_67315_3178.pdf)  »14-12-2018 Απόφαση 65374/1428 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2019 (fek_b_5616_2018.pdf)  »13-12-2018 Εγκύκλιος Φ.30221/45686/Δ.16/1128 Αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιούχων με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται σε νεότερους πίνακες παθήσεων, που καθιστούν την αναπηρία επ΄ αόριστον (egg_f30221_45686.pdf)  »12-12-2018 Απόφαση 60329/1907 ΦΕΚ Β΄5546/11-12-2018 Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). (fek_b_5546_2018.pdf)  »12-12-2018 Εγκύκλιος 51 ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1176/1484463 Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016 (egg_51_efka.pdf)  »7-12-2018 Εγκύκλιος Φ. 40021 / 64369/3701 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. (egg_f40021_64369_3701.pdf)  »7-12-2018 Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2019 (egg_1454839_efka.pdf)  »7-12-2018 Εγκύκλιος 50 ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613 Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ). (egg_50_efka.pdf)  »6-12-2018 Εγκύκλιος Δ.15 /Δ΄ / oικ.61080 / 1692 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 (egg_d15_61080_1692.pdf)  »5-12-2018 Απόφαση οικ2/89338/ΔΛΓΚ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2018 (fek_b_5456_2018.pdf)  »4-12-2018 Εγκύκλιος 49 ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ. 1147/1437945 Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (egg_49_efka.pdf)  

1. Τι είναι η υπηρεσία μας;
2. Σε ποιούς απευθύνεται;
3. Τι μπορεί να προσφέρει πραγματικά η Υπηρεσία σας;
4. Ποιούς συγκεκριμένους τομείς μπορεί να καλύψει η Υπηρεσία σας;
5. Θέλω να έχω έτοιμα έντυπα για τις σχέσεις με το προσωπικό!
6. Γιατί να ασχοληθώ με τέτοιες λεπτομέρειες;
7. Μπορώ να ξέρω τι μισθούς πρέπει να πληρώνω ακριβώς;

8. Χρειάζομαι ένα πρόγραμμα μισθοδοσίας...
9.Αντιμετωπίζω ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Πως μπορείτε να με βοηθήσετε;
10. Πόσο θα μου στοιχίσουν όλα αυτά

Απαντήσεις...

1. Τι είναι η υπηρεσία μας;

Η Ασφαλιστική και Εργατική νομοθεσία στην χώρα μας είναι ένας πραγματικός κυκεώνας νόμων, ρυθμίσεων, δικαστικών αποφάσεων και συλλογικών συμβάσεων που πολλές φορές ερμηνεύονται διαφορετικά ακόμη και από διαφορετικές υπηρεσίες του ίδιου οργανισμού, όπως για παράδειγμα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Η ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ έχει καταφέρει, ύστερα από χρόνια εξειδικευμένης γνώσης και επίπονης συλλογής και αρχειοθέτησης νόμων, νομολογίας και κάθε σχετικού υλικού, να διαμορφώσει μια μοναδική στην Ελλάδα εξειδικευμένη βάση εργατικών και ασφαλιστικών δεδομένων. Επιπλέον, διαθέτει ειδικούς συνεργάτες που διαθέτουν την εμπειρία εκείνη που χρειάζεται για να αξιοποιηθούν αυτά τα δεδομένα με τον καλύτερο τρόπο.

Η ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ προσφέρει, εξειδικευμένες απαντήσεις με ακλόνητη νομική τεκμηρίωση σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ή εργατικό ζήτημα της ζητηθεί.


2. Σε ποιούς απευθύνεται;

Η Ειδική Υπηρεσία Τεκμηριωμένης Ενημέρωσης (Ε.Υ.Τ.Ε.) απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν  ένα ασφαλιστικό ή εργατικό θέμα και χρειάζεται όχι απλά μια άποψη, ή απλά μια παράθεση νομικών κειμένων ή συμβάσεων, αλλά μια τεκμηριωμένη, λογικά δομημένη, και πρακτικά εφαρμόσιμη  απάντηση.

Η Υπηρεσίες μας απευθύνονται:

 • Επιχειρηματίες που διοικούν επιχειρήσεις άνω των 20 απασχολουμένων θα βρουν στην υπηρεσία μας ξεκάθαρες κατευθύνσεις και εξηγήσεις για το τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο, τι μπορεί να τους μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, πως μπορούν να προστατευτούν από νομικές συνέπειες με τους εργαζομένους τους και, βέβαια, συγκεκριμένες νομικές διεξόδους σε θέματα που ήδη αντιμετωπίζουν
 • Διευθυντές Προσωπικού μεγάλων επιχειρήσεων που δεν έχουν τον χρόνο να ψάχνουν απλά σε σκόρπια κείμενα στο διαδίκτυο, θα βρουν στην υπηρεσία μας όχι μόνο πληροφόρηση ή γνώση που θα αυξήσει το κύρος τους, αλλά πρακτική εφαρμογή που θα εξαλείψει την πιθανότητα  λαθών στην απασχόληση σε προσλήψεις και απολύσεις και θα τους δώσει νομικά και λογικά επιχειρήματα για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αυθαιρεσία της δημόσιας διοίκησης και οποιαδήποτε νομική περιπέτεια, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το ελάχιστο δυνατό κόστος λειτουργίας για την επιχείρησή τους
 • Δικηγόρους και νομικές υπηρεσίες μεγάλων επιχειρήσεων που θέλουν να αντλήσουν ακριβή και γρήγορα νομικά επιχείρηματα, θεμελιωμένα σε πολλαπλά σημεία ώστε να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες δικαστικές διαμάχες ή να προσφέρουν εξαιρετικά ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους
 • Απλούς Εργαζόμενους που έρχονται σε αντιδικία με τους εργοδότες τους ή είναι υψηλά αμοιβόμενα στελέχη που θέλουν να διαμορφώσουν μια σωστή και δίκαιη σύμβαση εργασίας που να διασφαλίζει πραγματικά την καριέρα τους

 

3. Τι μπορεί να προσφέρει πραγματικά η Υπηρεσία σας ;

Η Υπηρεσία μας μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα:

 • Στο να κερδίσετε ή να χάσετε μια υπόθεση με οδυνηρές οικονομικές και άλλες συνέπειες για την επιχείρησή σας
 • Στο να αποφεύγετε να πληρώνετε πολύ περισσότερες δαπάνες από όσες θα έπρεπε να πληρώνετε
 • Στο να απειλήστε ή όχι με δικαστικές περιπέτειες από λάθη στις συμβάσεις εργασίας ή πιθανά εργατικά ατυχήματα ή ελέγχους
 • Στο να εξασφαλίζετε  κορυφαία στελέχη με βάση ανταγωνιστικές και σωστές συμβάσεις
 • Στο να μη χάνετε πολύτιμες ώρες και χρόνο προσπαθώντας να πείσετε αργόστροφους και αδιάφορους γραφειοκράτες για μια υπόθεσή σας

 

4. Ποιούς συγκεκριμένους τομείς μπορεί να καλύψει η Υπηρεσία σας;

Καλύπτουμε πλήρως θέματα εργασιακών και ασφαλιστικών σχέσεων, παρέχοντας στους πελάτες μας τεκμηριωμένη πληροφόρηση, υποστήριξη και κάλυψη από την αρχή της σχέσης τους με τον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα.


5. Θέλω να έχω έτοιμα έντυπα για τις υποχρεώσεις με το προσωπικό!

Από την πρόσληψη ως την απόλυση, προσφέρουμε πλήρη και εμπεριστατωμένη υποδειγματική συμπλήρωση εντύπων με σωστά στοιχεία για τους εργαζομένους. Αυτό σημαίνει σωστή υπαγωγή στις Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας  πχ.  Σε πια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας πρέπει να ενταχθεί ο εργαζόμενος σύμφωνα με την περιγραφή θέσης εργασίας και το αντικείμενο εργασίας του και όχι σε κάποια διαφορετική, καθώς και σε συνδυασμό  με τη σωστή αντιστοίχιση των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη και του εργαζόμενου. 

Ως συνδρομητής μας έχετε τη δυνατότητα είτε από το διαδίκτυο είτε με κλασσικές μεθόδους ( φάξ ) να έχετε υποστήριξη για:

 • Ιδιωτικές συμβάσεις με εργαζομένους
 • Προσλήψεις
 • Απολύσεις
 • Αποχωρήσεις
 • Αποζημιώσεις

Και όλα φτιαγμένα ειδικά μελετημένα για την περίπτωσή σας, αφού λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας και της συγκεκριμένης εργασίας.

 

6. Γιατί να ασχοληθώ με τέτοιες λεπτομέρειες;

Γιατι οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά που μερικές φορές μπορεί να σας κοστίσουν ΠΟΛΥ ακριβά.

 • Ένας δυσαρεστημένος εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά μεγάλες αποζημιώσεις. Καλύπτεστε;
 • Ενα εργατικό ατύχημα μπορεί να σας εκθέσει στα ποινικά δικαστήρια. Έχετε άμυνα;
 • Οι διαφορές στις εισφορές του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ανάμεσα σε διαφορετικούς κωδικούς Πακέτου Κάλυψης της  απασχόλησης επιφέρουν ΜΕΓΑΛΕΣ χρηματικές διαφορές. Μήπως πληρώνετε πολύ περισσότερα από ότι είναι σωστό να πληρώσετε;
 • Θέλετε να αντιμετωπίστε τη γραφειοκρατία; Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύει διαφορετικά το ίδιο πράγμα. Μπορείτε να το αντιμετωπίσετε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα;

 

7. Μπορώ να ξέρω τι μισθούς πρέπει να πληρώνω ακριβώς;

Έχουμε αναπτύξει ειδικά για τους πελάτες μας την εφαρμογή Matrix Plus. Η εφαρμογή βασίζεται σε μια διαρκώς ενημερούμενη βάση δεδομένων και σας παρέχει τη δυνατότητα να υπολογίζετε ακριβώς τους μισθούς και τα επιδόματα που πρέπει να πληρώνετε με βάση οποιαδήποτε Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας σε ΠΛΗΡΗ καθώς και στη ΜΕΡΙΚΗ απασχόληση. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα με αυτά της μισθοδοσίας σας.

Ζητείστε να δείτε ένα demo της εφαρμογής μας .


8. Χρειάζομαι ένα πρόγραμμα μισθοδοσίας...

Η πιό εξελιγμένη μορφή διαδικτυακής μισθοδοσίας σύντομα στη  διάθεσή σας

.


9.Αντιμετωπίζω ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Πως μπορείτε να με βοηθήσετε;

Υπάρχουν δύο τρόποι:

Α) Κάνετε χρήση της βάσης μας και ανασύρετε όλη την τεκμηρίωση που χρειάζεστε για την υπόθεσή σας αυτόματα και άμεσα. Στη βάση μας υπάρχουν καταχωρημένα:

 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Θέματα που αφορούν την εργατική και ασφαλιστκή Νομοθεσία ανατρέχοντας στο Αλφαβητάρι
 • Πληροφορίες απο εξειδικευμένα βιβλία , αποκλειστικά από τις εκδόσεις μας
 • Νομολογία ειδικά συνδεδεμένη με τα υπόλοιπα κείμενα


Β) Επικοινωνείστε με τους ειδικούς μας. Θα ερευνήσουμε  εμείς τα στοιχεία της υπόθεσής σας και θα σας απαντήσουμε γραπτά και τεκμηριωμένα για το τι πρέπει να κάνετε, τεκμηριωμένα με αναφορά στην νομοθεσία και στη νομολογία για να στηρίξετε την υπόθεσή σας.

 

10. Πόσο θα μου στοιχίσουν όλα αυτά

Οι αμοιβές ενός εξειδικευμένου συμβούλου είναι πάντα ανάλογες προς τη σοβαρότητα του αντικειμένου.

Η ορθολογιστική και αποτελεσματική οργάνωση της μισθοδοσίας, για παράδειγμα, μπορεί να σημάνει την διαφορά δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην ετήσια λειτουργία μιας μεσαίας επιχείρησης.

Η νομικά τεκμηριωμένη πολιτική προσλήψεων και απολύσεων μιας επιχείρησης μπορεί να σημάνει όχι μόνο την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την αποφυγή  νομικών περιπετειών.

Είναι αναμενόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις να πληρώνονται αμοιβές της τάξης των χιλιάδων ευρώ.

Οχι όμως με την Υπηρεσία μας!

Εχουμε τελειοποιήσει τα μέσα που διαθέτουμε για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Εχουμε αυξήσει την παραγωγικότητά μας ύστερα από μεθοδική εργασία ανάλυσης πολλών ετών και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πολύτιμες πληροφορίες ανυπολόγιστης αξίας στους πελάτες μας με συμβολικό πολλές φορές τίμημα.


Basic Συνδρομή
Ετήσια συνδρομή ειδικά σχεδιασμένη για λογιστικά γραφεία ή επιχειρήσεις , η οποία σας προσφέρει γραπτή και τεκμηριωμένη ανταπόκριση σε περιορισμένο αριθμό γραπτών ερωτημάτων μέσω fax ή  email.

Κόστος Συνδρομής : 350 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Business Συνδρομή
Ετήσια συνδρομή ειδικά σχεδιασμένη για επιχειρήσεις ή επαγγελματίες , η οποία σας προσφέρει γραπτή και τεκμηριωμένη ανταπόκριση σε συγκεκριμένο αριθμό γραπτών ερωτημάτων μέσω fax ή email και ποσοστό έκπτωσης στις ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις μας .

Κόστος Συνδρομής : 450 ευρώ πλέον ΦΠΑ .


Professional
Συνδρομή
Ετήσια συνδρομή η οποία σας προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας , γραπτή και τεκμηριωμένη ανταπόκριση σε ερωτήματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας .
Επιπρόσθετα η professional συνδρομή παρέχει δωρεάν τη συμμετοχή 1 ατόμου σε ένα σεμινάριο Εργατικής Νομοθεσίας που διοργανώνει η ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ καθώς και ποσοστό έκπτωσης σε όλες τις ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις μας.

Κόστος Συνδρομής : 650 ευρώ πλέον ΦΠΑ .

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Συννεφιά

Υγρασία: 79%

Αέρας: 12.87 km/h

 • 19 ΔΕΚ 2018

  Κατα τόπους καταιγίδες 10°C 7°C

 • 20 ΔΕΚ 2018

  Μερική συννεφιά 11°C 3°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή